Povećan broj korisnika elektronske naplate cestarine u 2020.

JP Autoceste FBiH u 2020. godini zabilježilo je prihod od naplate cestarine u ukupnom iznosu od 36.360.191,22 KM, dok je broj vozila koji je prometovao dionicama autoceste A1 bio 10.719.347.

U odnosu na 2019. godinu, zabilježen je pad prometa vozila od -13,21% i pad prihoda od naplate cestarine od -14,11%. Broj vozila je smanjen po kategorijama: Kategorija 1 (motocikli, osobna vozila registrovna do 7 sjedišta) za -13,74%, Kategorija 2 (laka dostavna vozila, kombi vozila, karavani s visinom od 1,3 m na prednjoj osovini) za -11,24% i Kategorija 3 (autobusi, kamioni sa ili bez prikolice) za -21,09%, dok je za Kategoriju 4 (kamioni sa četiri ili više osovina, tegljači, kombi vozila s prilkolicom) zabilježen rast prometa za +1,01%.

S druge strane, posmatrajući zemlje u regionu, JP Autoceste FBiH je preduzeće sa najmanjim padom prometa vozila i prihoda od naplate cestarine koje je isključivo uzrokovano pojavom virusa COVID-19. Tako, na primjer, susjedna Hrvatska u toku pandemije bilježi pad prometa vozila od -27,19% i pad prihoda od naplate cestarine od -35,06%. U Srbiji je zahvaljujući otvorenju novih naplatnih mjesta i povećanju cijene cestarine od 12%, u srpnju/julu 2019. godine, nešto manji pad prihoda -5,94% ali i veći pad prometa vozila od -16,6%.

Na dionicama autoceste A1 kojim upravlja JP Autoceste FBiH procentualno učešće elektronske naplate cestarine u ukupnoj naplati u 2020. godini iznosilo je 40,12% te je ukupan broj prodanih ACC TAG uređaja 53.101.

Kao odgovorno javno preduzeće, u vremenu epidemije COVID-19 JP Autoceste FBiH žele zaštititi svoje korisnike i smanjiti kontakte na najmanju moguću mjeru. Tako smo u saradnji sa MasterCard Europe obezbijedili 1.500 besplatnih ACC TAG uređaja za korisnike.

JP Autoceste FBiH će nastaviti raditi u skladu sa najvišim evropskim standardima, poslovati odgovorno i u cilju zaštite građana koji koriste autoceste u Federaciji BiH.

Press JP Autoceste FBiH