POČINJU RADOVI NA TUNELU HRANJEN

Danas, 22. septembra 2018. godine u zgradi Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde upriličeno je potpisivanje Ugovora o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde.

Ugovor su potpisali direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić i u ime izvođača radova direktor Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo Hamed Ramić.

Kompanija Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo odabrana je u otvorenom postupku kao izvođač radova na probijanju glavne i servisne cijevi i izradi primarne podgrade za potrebe izgradnje cestovnog tunela Hranjen, što je najznačajniji, ali i najzahtjevniji dio izgradnje.

Potpisivanju su prisustvovali ministar komunikacija i prometa BiH Ismir Jusko, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, premijer BPK Goražde Emir Oković i generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović.

“Drago mi je da smo konačno došli u poziciju da potpišemo ugovor i time ozvaničimo početak realizacije jednog dijela ozbiljnog projekta koji puno znači za građane ovog kantona, znači za Federaciju, za povezivanje ali i za JP Autoceste jer je ovo prvi projekat brze ceste koji mi započinjemo. Za nas je ova faza činom potpisivanja završena mi idemo dalje, objekat koji će se napraviti nije stalni objekat, on se treba dovršiti u zanatskom smislu i treba izgraditi brzu cestu i tek tada ćemo moći reći da imamo spojeno Sarajevo sa Goraždem. Dok smo ugovarali čekali procedure , našli smo i Vlada FBIH treba da se odredi o potencijalnom finansijeru koji je izrazio želju da finansira ostatak izgradnje, tako da ćemo, dok se izvođač pripremi imati zaokruženu finansijsku konstrukciju. Procedura je vrlo jasna, mi smo danas potpisali ugovor, izabrana kompanija u roku 15 dana treba da donese bankovne garancije za dobro izvršenje posla, za avans i nakon što dobijemo te garancije mi izvođača uvodimo u posao. Izvođač radi i glavni projekat koji se kasnije revidira. Ja očekujem da će organizacija gradilišta i potrebna geotehnička ispitivanja da bi se kompletan glavni projekat završio započeti najdalje u roku od mjesec dana” , rekao je Terzić.

Vrijednost radova je 81.899.883,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva u visini od 70 miliona KM su osigurana Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

“Ovdje je potpisan ugovor o gradnji tunela Hranjen koji je dio brze ceste Sarajevo- Goražde. Prvi put je pomenut u Dejtonskom sporazumu i vrlo veliki dio Dejtonskog procesa je zauzelo pitanje Goražda i komunikacije koja je doduše tad bila određena da ide preko Grebka i preko Bjelašnice. Danas 22, 23 godine nakon toga ne razmišljamo na taj način već smo svjesni da je najbliža komunikacija tunel Hranjen. To nije običan projekat, ovaj put je vjekovima prije nas predstavljao bolju komunikaciju Goražda i Sarajeva. Finansijer je Vlada FBIH, ali moramo naglasiti da je to dio akulmulirane dobiti BH Telekoma i pošto tuneli po svojoj naravi imaju dugi životni vijek mi bi željeli da taj tunel nazovemo tunel BH Telekoma aludirajući time i na vrlo dugi životni vijek BH Telekoma. U tom smislu ja čestitam Goraždacima koji od ovog projekat najviše dobivaju, ali i cijeloj BIH jer je na određen način Gorazde naša “slaba tačka”. To je naša emocionalna veza grad na Drini”, izjavio je Novalić.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.

“Za BPK Goražde ovo je jedan veliki čin i veliki događaj. Jedna generacija je počev od 2015.godine skromno rekla da će nastojati zagovarati uspostavu cestovnog povezivanja Sarajeva sa Goraždem na jedan kvalitetniji način i do danas smo prešli ogroman put, od samog početka smo znali da je potrebna politička odluka, potrebne procedure i finansije i to je jedan okvir u koji smo paralelno najmanje dvije godine procese “gurali” iz ovog kantona. Moram istaći da smo u tom procesu imali dobru saradnju sa Kantonom Sarajevo i Federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica, na način da smo prvi put imali projetnu dokumentaciju koju smo mogli staviti na sto višim nivoima vlasti”, kazao je između ostalog Emir Oković, premijer BPK Goražde.

Tunel Hranjen bit će dug 5,8 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.

Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

“Stvarno mi je drago što sma danas prisustvovao ovom svečanom činu jer za one koji znaju koliko strateški tunel Hranjen mjenja kompletnu transportnu infrastrukturu između koridira Vc i glavnog grada i istočnog dijela naše države. Ovo nije samo za Goržde, ovo je povezivanje kompletne regije”, izjavio je Jusko.

Projekt izgradnje brza ceste duge 13,7 kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Nedavno je održan sastanak na kojem je iskazano uvjerenje o mogućnostima da se putem OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj OFID osiguraju sredstva u iznosu od blizu 100 miliona KM, kako bi se zaokružila finansijska konstrukcija za izgradnju poluprofila kompletne brze ceste.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar