Održana dvodnevna edukacija za uposlenike JP Autoceste FBiH iz oblasti EU Direktivi 96/2008

Ove sedmice, u operativnom uredu u Sarajevu je održana dvodnevna edukacija za 20 inžinjera iz oblasti građevine i saobraćaja uposlenika JP Autoceste FBiH iz oblasti o EU Direktivi 96/2008.

Edukaciju je organizirao konzorcij JV SUEZ-EPTISA-PM Group-TRACTEBEL koji provodi WBIF IPF6, u okviru “Finansijsko upravljanje i praćenje projekta “Izgradnja Koridora Vc, dionica  autoceste Svilaj – Odžak”.

Predavači su bili svjetski eksperti iz oblasti sigurnosti saobraćaja Rajko Branković i Dejan Jovanov, Filip Trajković, te Milena Vuksanović, ekspert za međunarodne nabavke.

Cilj obuke je bio pružiti konkretne infomacije i dodatna znanja uposlenicima JP Autoceste FBiH, kako bi što kvalitetnije obavljali svoj posao, a samim tim dali doprinos unapređenja saobraćajne sigurnosti na autocestama i brzim cestama.

Edukacija obuhvata osam modula:

  • Revizija sigurnosti na cestama.
  • Zone radova
  • Plan upravljanja saobraćajem (TMP)
  • Upravljanje ugovorima u sigurnosti saobraćaja
  • Procjena uticaja na sigurnost na cestama gdje će učesnici saznati o promjeni utjecaja na širu cestovnu mrežu na temelju uslova sigurnosti na cestama
  • Sigurnost u tunelima i izrada programa rada sistema u tunelima
  • Upravljanje crnim tačkama
  • Dubinske studije o saobraćajnim nezgodama sa smrtnim ishodima

U okviru prvog dijela edukacije prezentovana su prva četiri modula, a nastavak je planiran sredinom maja 2019. godine.

 

Press služba JP Autoceste FBiH