Odluka o skraćenom radnom vremenu

U skladu sa Odlukom Vlade FBiH o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa na području Federacije BiH u vezi s načinom rada u federalnim organima uprave, federalnim upravnim organizacijama, stručnim i drugim službama Vlade FBiH u cilju sprečavanja širenja bolesti izazvane koronavirusom, JP Autoceste FBiH u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom na prijedlog Kriznog štaba JP Autoceste FBiH je donijelo odluku o skraćenim random vremenu I to:

Radno vrijeme u sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar (Adema Buća 20, Mostar) i operativnom uredu u Sarajevu (Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo) u trajanju od 9:00 do 14:00 sati, a poslovi iz djelokruga rada svakog organizacionog dijela će se vršiti u skladu sa prethodno utvrđenom reorganizacijom poslovanja kroz rad od kuće.

Prijem pošte na pisarnicama u sjedištu I operativnom uredu Preduzeća vršit će se u terminu od 9:00 do 13:00 sati.

Konsultacije sa strankama obavljaju se isključivo putem telefona i putem e-maila.

 

Odluka o skraćenom radnom vremenu u JPAC 

Press JP Autoceste FBiH