Objavljen tender za izgradnju dionice Tunel Kvanj- Buna

JP Autoceste FBiH je objavilo Poziv za dostavu ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Tunel Kvanj – Buna.

Dužina dionice je 5,25 kilometara.

Rok za dostavljanje ponuda je 24. 02. 2020. godine.

Na dionici Tunel Kvanj – Buna gradit će se dvocijevni tunel Kvanj, desna tunela cijevi dužine 2.645 m i lijeva cijev dužine 2.720 m, vijadukt i nadvožnjak, a ostatak trase se nadovezuje na dionicu Buna – Počitelj koja je u izgradnji.

Takođe će u okviru ovog projekta biti rekonstruisana regionalna cesta Buna – Domanovići ukupne dužina 14,5 km.

Ugovor za izgradnju će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC).

Dionica Tunel Kvanj- Buna finansirat će se iz sredstava osiguranih kod Evropske investicijske banke (EIB) i mogućim bespovratnim grant sredstvima odobrenim od strane WBIF-a.

Press JP Autoceste FBiH