Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju Donja Gračanica – Nemila na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Donja Gračanica – Nemila, poddionica Vraca – Vranduk, na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Općine Zenica, k.o. Nemila;
  • Općine Zenica, k.o. Kovanići;

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.