Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice  Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nakretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  •  Općina Tešanj – k.o. Jablanica
  • Općina Tešanj – k.o. Karadaglije
  • Općina Tešanj – k.o. Medakovo
  • Općina Tešanj – k.o. Novo Selo
  • Općina Tešanj – k.o. Tešanj II
  • Općina Tešanj – k.o. Trepče

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.

 

Press služba JP Autoceste FBiH