OBAVIJEST ZA KORISNIKE NA A1

Završeni su radovi na sanaciji dilatacionih naprava na mostovima MO4 i MO5 (smjer Sarajevo sjever – Zenica), privremena saobraćajna signalizacija je uklonjena. Saobraćaj se odvija nesmetano na poddionici Visoko-Podlugovi.