Na poddionici Klopče – Donja Gračanica radovi u punom jeku

Povećanjem temperatura radovi na najvećem gradilištu u Bosni i Hercegovini su ponovo u punom jeku. Na poddionici Klopče – Donja Gračanica na izgradnji je svakodnevno angažirano oko 600 radnika.

„Dolaskom ljepšeg vremena radovi na poddionici su intenzivirani. Trenutno se na otvorenoj trasi izvode radovi na iskopu, osiguranju kosina terena, te izvođenje radova osiguranja armirano betonske roštiljne konstrukcije pomoću geotehničkih sidara“, izjavio je Reuf Kadrić, inžinjer za građenje.

Na dužini od blizu šest kilometara ove poddionice grade se četiri vijadukta i dva tunela. Na cijeloj dužini trase ove poddionice radi se o geološki vrlo složenim terenskim uslovima. Ono što je karakterizira jeste prisustvo većeg broja objekata od čega su dva najveća vijadukt Babina rijeka koji svojom visinom nad terenom ide do 120 m i tunel Pečuj s dužinom od preko 1000 metara.

„Uporedo se izvode i radovi na izgradnji objekata. Na objektima tunela Pečuj i Ričice izvode se radovi na instalaciji elektromašinskih instalacija, dok su ostali radovi betonski i kolovozni završeni. Na dijelu trase gdje se nalaze objekti Babina rijeka i Pehare nastavljeni su radovi na izgradnji rasponske konstrukcije odnosno armirano-betonski radovi“, kazao je Kadrić.

Izvođač radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica je konzorcij Euro-Asfalt d. o. o. i STRABAG AG. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij Egis International i IPSA Institut. Vrijednost investicije je 107. 879. 289, 94 eura. Sredstva su osigurana putem međunarodnih finasijskih institucija OPEC fonda za međunarodni razvoj i Europske banke za obnovu i razvoj.

Važno je napomenuti da na ovoj poddionici, odnosno otvorenom dijelu autoceste, biti će ugrađeno preko 55 km geotehničkih sidara, a na cijeloj poddionici bit će ugrađeno oko 250 000 betona“, istakao je Kadrić.

Press služba JP Autoceste FBiH