Na Dan državnosti novih 11 kilometara autoceste Koridora 5C

Radovi na trenutno najvećem gradilištu u našoj zemlji – Koridoru 5C u Zenici, tačnije na poddionici Klopče – Donja Gračanica, dugoj 5,78 kilometara i ujedno jednoj od najzahtjevnijih, teku planiranom dinamikom i u završnoj su fazi.

Vremenski uvjeti

Prema riječima Reufa Kadrića iz Autocesta FBiH, budući da je hladno i zima, radovi ovise o vremenskim uvjetima.

– Ako nema padavina, radovi se izvode punim intenzitetom, jer se, uglavnom, rade zemljani radovi. Gledajući od sjevera prema jugu, nekih 2,5 kilometara je, maltene, završeno. Ostalo je da kompletiramo radove na vijaduktu Pehare, gdje treba završiti četiri raspona na jednoj i pet na drugoj strani – kaže Kadrić.

Ističe da i radovi na vijaduktu Babina rijeka, također, idu svojim tokom, a spajanje je planirano u martu. Većina radova završena je na trasi, koju su radi lakše i efektnije organizacije posla, napominje Kadrić, podijelili u osam sektora.

Na sektoru dva u završnoj fazi je jedna strana autoceste koja je na vijaduktu. Ostala su još dva raspona i to će biti gotovo do aprila, kada se nastavljaju radovi na izradi armiranog nasipa. Interesantno je da će na ovoj dionici, na potezu od 200 metara, pola autoceste biti na vijaduktu, a pola na armiranom nasipu – otkriva on.

Na sektoru tri se radi zadnja etaža roštiljskog zida, a radovi će biti završeni do maja, kada počinje posao na kolovoznoj konstrukciji kompletne dionice. Onda se ide na novi sektor, koji je najspecifičniji jer ima veliko klizište kroz koje prolazi trasa.

Kadrić otkriva kako je završetak svih radova na poddionici Klopče – Donja Gračanica planiran u novembru.

Susjedna dionica

– Planirano je da susjedna dionica Gračanica – Donja Vraca do tada završi dio poslova do petlje u Hecama da se može pustiti u funkciju 11 kilometara autoceste. Svečano otvorenje dionice planirano je za 25. novembar, Dan državnosti BiH – zaključuje on. 

U završnoj fazi vijadukt

Radovi na vijaduktu su u završnoj fazi, na redu je asfaltiranje i oprema. 

– Trenutno se završavaju i radovi na osiguranju klizišta iznad autoceste, pa nakon njih izgradnja armiranog nasipa ispod klizišta – kaže Kadrić.

Izvor teksta i fotografija: Dnevni avaz