JP Autoceste FBiH pravovremeno poduzelo sve potrebne aktivnosti na gradilištima Koridora Vc

JP Autoceste FBiH je implementator jednog od najvažnijeg infrastukturnog projekta za Bosnu i Hercegovinu. Na gradilištima na Koridoru Vc su angažirani brojni izvođači, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz drugih zemalja Europe i svijeta. S obzirom na specifičnu situaciju organizacije gradilišta, a s ciljem zaštite zdravlja i ljudskih života, kako naših radnika, tako i njihovih porodica, ali i cjelokupnog društva u kojem se nalazimo JP Autoceste FBiH je pravovremeno poduzelo sve potrebne aktivnosti.

Preduzeće je još od 05.02.2020. u stalnom kontaktu sa Zavodom za javno zdravstvo kako bi se informiralo i dobilo upute i preporuke za provođenje mera zaštite od širenja epidemije korona virusa i te mjere se provode. JP Autoceste FBiH je formiralo i Krizni štab kako bi sve aktivnosti vezano uz planiranje i poduzimanje mjera protiv širenja korona virusa bile centralizirane i kooridinirane.

Sve naredne aktivnosti JP Autoceste FBiH su prilagođene aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, prvenstveno poštujući preporuke i naloge Vlade FBiH, Fedralnog štaba civilne zaštite i Kriznog štaba FMZ-a.

Prati se situacija na gradilištima gdje se radovi odvijaju uz primjenu svih mjera koje su predviđene u cilju suzbijanja koronavirusa. Izdate su upute o provođenju mjera i postupanja koje treba sprovoditi na gradilištima, a da se istovremeno ne ugrozi odvijanje radova.

JP Autoceste FBiH su u koordinaciji sa službama nadzora i izvođačima radova usaglasile provođenje niza praktičnih mjera zaštite od pojave i širenja korona virusa od kojih navodimo sljedeće:

– Da se obezbijedi praćenje radova od nadzornih službi i predstavnika JP Autoceste FBiH kao servis izvođačima radova, kako bi se održao radni proces u ovako složenim okolnostima, a da se pri tome maksimalno poštuju mjere donesene od nadležnih institucija, upute usaglašene i izdate preko nadzornih službi i interne mjere izvođača radova.

– Svi veći sastanci u zatvorenom prostoru su otkazani, osim pojedinačnih konsultacija između glavnih predstavnika investitora, nadzornih službi i izvođača radova. Sva zvanična komunikacija se sprovodi elektronskim putem.

– Da se na najmanju moguću mjeru svedu direktni kontakti između svih učesnika u građenju, da se umjesto toga što više koristi komunikacija mailovima i telefonima.

– Da se pri direktnoj komunikaciji drži što veće odstojanje između učesnika, pri tome obavezno koristi zaštitna opremu maske, rukavice, naočare i sl.

– Da se sprovode mjere lične higijene i higijene gradilišnih prostorija (pojačano čišćenje i dezinfekcija na dnevnoj bazi, pranje opreme i vozila itd.).

– Da se odmah prijavi (nadležnim službama) svaka eventualna pojava zaraze na gradilištu ili neposrednom okruženje itd.

U toku je razmatranje mogućih mjera izolacije gradilišta (kao zatvorenih sistema), koje se već implementiraju kod pojedinih izvođača radova, međutim ideja ima dosta otežavajućih okolnosti, pošto zavisi od organizacionih sposobnosti kompanija koje izvode radove, njihovih podizvođača i svijesti i discipline uposlenika itd. Ukoliko uspiju, ove mjere bi mogle biti obrazac za postupanje u sličnim situacijama.

 

Press JP Autoceste FBiH