JP Autoceste FBiH objavile poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju i poziv za iskaz interesa za usluge nadzora nad izgradnjom autoceste na poddionici Vranduk – Ponirak

JP Autoceste FBiH danas su objavile Poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak.

Također objavljen je i Poziv za iskaz interesa za usluge nadzora nad predmetnom poddionicom.

Izgradnja ove poddionice  će se finansirati iz kreditnih sredstava OFID – OPEC fonda za međunarodni razvoj. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.

Na poddionici Vranduk – Ponirak dugoj 5,3 km i bit će izgrađeno dva mosta preko rijeke Bosne, tri vijadukta i jedan tunel.

Rok za predaju ponuda za Poziv za pretkvalifikacije je 18.09.2017. godine.

Rok za predaju ponuda za Poziv za iskaz interesa 04.09.2017. godine.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.