JP Autoceste FBiH nisu odlučivale o trasi autoputa

Povodom protesta grupe mještana nekoliko mostarskih naselja, a u vezi najavljene izgradnje autoputa kroz Kosor, Malo Polje, Ortiješ, Hodbina, Lakiševina i Kočine, JP Autoceste FBiH obavještavaju javnost:

Kao jedan od strateških dokumenta za završetak izgradnje Koridora Vc Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 17. sjednici održanoj 25.01.2017. godine, i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici održanoj 09.02.2017. godine, donose: „Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine autocesta na Koridoru Vc“ za period od 20 godina.

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH Autocesta na Koridoru Vc je objavljen u Službenim novinama FBiH 100/17 od 25.12.2017. godine.

Nakon što su provedene procedure definirane Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine riješen je položaj trase za nastavak gradnje na jugu, odnosno poddionica Mostar jug – Kvanj.

Naglašavamo da JP Autoceste FBiH nisu bile nosilac pripreme Prostornog plana niti nosilac izrade Prostornog plana sa posebnim obilježjima, između ostalog, i javnih rasprava. Navedeni poslovi su u nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Nadalje, želimo da istaknemo da je prilikom odabira optimalne trase autoceste na području Mostara jug – Buna urađena i multikriterijska analiza varijanti trase sa prijedlogom najpovoljnije opcije.

Ističemo da su lokalne zajednice naši partneri tokom izgradnje projekta i zato je svaki njihov mogući zahtjev uvijek ozbiljno razmatran i realizovan u najboljem interesu. Jasno nam je da postoje pojedinačna nezadovoljstva, ali Vlada FBiH je proglasila javni interes donošenjem Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Mostar jug – tunel Kvanj na trasi Koridora Vc (Službene novine FBiH 101/19 od 19.12.2018. godine) i svakako će svi koji imaju zemljište ili objekte na trasi autoceste biti adekvatno obeštećeni prema tržišnim uslovima.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar