Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Vranduk – Ponirak

Na osnovi člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08,  4/10, 13/10 i 45/10), ovo Federalno ministarstvo

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju autoceste na koridoru Vc, poddionice Vranduk – Ponirak, područje Grada Zenice, a u skladu s čl. 53. do 63. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa članom 56. stav. 4 i 5. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. M Marulića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

Broj UPI/03-23-2-356/18