Javni oglas za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta PUO VRBOVAČKI LIPIK

JP Autoceste FBiH danas su objavile javne oglase za povjeravanje korištenja cestovnog zemljišta uz autocestu za izgradnju pratećih uslužnih objekata i obavljanje pratećih djelatnosti na lokacijama odmorišta PUO VRBOVAČKI LIPIK, dionica Svilaj – Odžak.

Javno otvaranje ponuda održat će se 21.06.2017. godine u 12,00 sati u prostorijama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Braće Fejića bb, što je ujedno i krajnji rok za dostavu ponuda.

Javni oglas VRBOVAČKI LIPIK – benzinska stanica sa trgovinom, caffe barom i autoservisom možete preuzeti OVDJE.

 Javni oglas VRBOVAČKI LIPIK – motel s restoranom možete preuzeti OVDJE.
 
Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.