JAVNE RASPRAVE – Ocjena Studije na okoliš za projekat izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Granica Republike Hrvatske

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa  čl. 76. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/21) obavještava i poziva zainteresovane stanovnike gradova Široki Brijeg i Mostar, općine Grude i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNE RASPRAVE

koje će se održati u Širokom Brijegu i Grudama
o ocjeni Studije uticaja na okoliš
za  
projekat izgradnje brze ceste Mostar – Široki Brijeg – Granica Republike Hrvatske

(Implementator projekta: JP Autoceste FBIH d.o.o Mostar)

Javne rasprave će se održati:

  u Širokom Brijegu dana 19.10.2021. godine (utorak) sa početkom u 12.30 sati,  sala Gradskog vijeća, Fra Didaka Buntića 11, Široki Brijeg i

  u  Grudama 20.10.2021.godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati, kino dvorana, Republike Hrvatske bb, Grude.

Dnevni red:
1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).
2. Prezentacija Studije utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanata – ECOPLAN d.o.o. Mostar).
3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma – Sektor za okolišne dozvole, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 Sarajevo, soba 312/1 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba/Okolišne dozvole/Javne rasprave i Javni uvidi.

Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja koje mogu biti važne za rješavanje u predmetnom postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana od dana održavanja javne rasprave planirane u Grudama 20.10. 2021. godine na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.