Do polovine naredne godine početak radova na Koridoru Vc kroz općinu Tešanj

U operativnom uredu u Sarajevu direktor Elmedin Voloder i izvršni direktor za projektovanje i građenje Ešef Džafić sastali su se  sa načelnikom Suadom Huskićem, pomoćnikom Općinskog načelnika Nadirom Medarićem i Hasanom Plančićem, kontakt osoba u ime Općine Tešanj za gradnju koridora Vc, kako bi razgovarali  o pripremama za gradnju Koridora Vc kroz ovu općinu.

Prioritet je dionica Putnikovo brdo – Medakovo, a odmah se nastavlja eksproprijacija na dionici Medakovo-Ozimice.

Za dionicu Putnikovo Brdo-Medakovo su izdata sva rješenja o eksproprijaciji, njih 279, za eksproprijaciju 524 parcela. Preostalo je da Autoceste FBiH kompletiraju sporazume sa vlasnicima. Procijenjena vrijednosti je cca 30 miliona KM za otkup parcela sa ili bez objekata.

U toku je eksproprijacija trase za brzu cestu Tešanj-Tešanjka, što finansira Općina Tešanj. JP Autoceste FBiH će platiti gradnju (oko 7 miliona KM), a Općina Tešanj je već platila projekat. Isprojektovana je regulacija rijeke Tešanjke i to će finansirati JP Autoceste FBiH. Vodovod do Tešanjke (zbog radova oko postojećih bunara) je isprojektovan (Općina Tešanj), najava je da će finansirati JP Autoceste FBiH.

Do polovine 2022. godine može se očekivati početak radova na Koridoru Vc kroz općinu Tešanj,što otvara mogućnost da ta dionice budu izgrađene do 2024. godine, kako je i planirano. Procijenjena vrijednost radova je 182 miliona KM.

Za dionicu Medakovo-Ozimice je u toku eksproprijacija koja bi trebala biti završena u prvom kvartalu 2022. godine. Ukupno je riječ o 621 parceli i 432 predmeta. Put Jablanica-Trepče će biti finansiran kroz gradnju Koridora. Najavljeno je da će biti formiran put kroz Predvojničku (Kiseljak) na Kahvicu, zbog deponije materijala. Ovaj put će omogućiti i skraćivanje puta kroz Crni Vrh.

Sastanak je također iskorišten da se direktori informišu da postoje određene reakcije sa terena za dio projekta i dio eksproprijacije (Kraševo, Jablanica, Karadaglije). Primjedbe se odnose na pristupne puteve, linije eksproprijacije, blizinu stambenih objekata i slično. Dogovoreno je da Općina Tešanj napravi pregled svih takvih slučajeva i da se organizuje tematski sastanak na tu temu.

Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Izgradnja ove dionice bi se trebala finansirati sredstvima Evropske banka za obnovu i razvoj (EBRD) i EU grant sredstvima. JP Autoceste FBiH su objavile po međunarodnim procedurama Otvoreni postupka s predkvalifikacijom. Evaulacija pristiglih ponuda je u toku.

Dionica Medakovo – Ozimice duga je 21 kilometar i ugovor o finsiranju je potpisan sa Evropskom investicijskom bankom u decembru prošle godine. U toku je priprema tenderske dokumentacije za nabavku građevinskih radova na bazi
podataka iz glavnog projekta.

Press JP Autoceste FBiH