Dinamika radova na poddionici Buna – Počitelj

Radovi na izgradnji 7,2 km duge poddionice Buna – Počitelj teku očekivanom dinamikom bez zastoja i ikakvih problema. Na izgradnji poddionice trenutno je angažirano 150 radnika i 70 strojeva. Nakon uklanjanja površinskog sloja na cijeloj trasi dionice, izvođač je počeo sa iskopavanjima na više položaja, uglavnom u visokim rezovima i izvođenju nasipa. Do sada je izvršeno oko 45% iskopa i 25% nasipa.

Paralelno sa radovima na uređenju odvijaju se i aktivnosti na izgradni objekata na budućoj dionici autoceste. Podvožnjak “Bivolje Brdo” i jedan od dva prolaza za životinje u fazi su završnih radova, na nadvožnjaku “Grabovina” u tijeku su betonski radovi, dok se na nadvožnjaku “Kevčić” izvode pripremne aktivnosti.

Izvođač radova započeo je sa izmještanjem dalekovoda DV 220kV Mostar 3 – Trebinje I(III) i DV 220kV Mostar 4 – HEČ 2 kao i sa izmještanjem postojećih vodovoda.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Poddionica je locirana na geološki i morfološki izuzetno povoljnom terenu.

Ugovor o izgradnji potpisan je 18.05.2018. godine, radovi su službeno započeti 03.08.2019.godine,  a rok za završetak radova je 18 mjeseci.

Izvođač radova na poddionici je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina, a nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U. iz  Španjolske.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

 

Press služba JP Autoceste FBiH