Sutra zatvaranje kraka petlje Vlakovo iz pravca Jošanice i Butile od 9.00 do 11.00 sati

Zbog redovnog servisiranja opreme na mostovima, u četvrtak 29.10.2020. god. od 9.00 sati do 11.00 sati bit će zatvoren silazni krak petlje Vlakovo iz pravca Jošanice i Butila prema Vlakovu. 
Također, na vijaduktu Vlakovo iz pravca Jošanice i Butila prema Vlakovu doći će do privremene izmjene režima saobraćaja preusmjeravanjem vozila iz vozne u preticajnu traku. 
Ovakav režim saobraćaja će biti obezbjeđen privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve korisnike autoceste na dodatnu pažnju i da brzinu prilagode uslovima na autocesti poštujući postavljena ograničenja.
Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 28.10.2020.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja na dionici Sarajevo sjever-Sarajevo zapad:
Zbog redovnog servisiranja opreme na mostovima od 9:00 sati do 14:00 sati bit će zatvoren krak petlje Butila iz pravca Tarčina prema Sarajevu. Korisnici autoceste koji imaju potrebu ulaska u grad mogu koristiti petlju Sarajevo sjever. Na kraku petlje iz pravca petlje Sarajevo sjever prema Sarajevu doći će do privremene izmjene režima saobraćaja preusmjeravanjem vozila iz jedne u drugu voznu traku. Ovakav režim saobraćaja će biti obezbjeđen privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve korisnike autoceste na dodatnu pažnju i da brzinu prilagode uslovima na autocesti poštujući postavljena ograničenja.

Sutra zatvoren krak petlje Butila iz pravca Tarčina prema Sarajevu od 9:00 do 14:00 sati

Zbog redovnog servisiranja opreme na mostovima u srijedu 28.10.2020. od 9:00 sati do 14:00 sati bit će zatvoren krak petlje Butila iz pravca Tarčina prema Sarajevu.
Korisnici autoceste koji imaju potrebu ulaska u grad mogu koristiti petlju Sarajevo sjever. Na kraku petlje iz pravca petlje Sarajevo sjever prema Sarajevu doći će do privremene izmjene režima saobraćaja preusmjeravanjem vozila iz jedne u drugu voznu traku.
Ovakav režim saobraćaja će biti obezbjeđen privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve korisnike autoceste na dodatnu pažnju i da brzinu prilagode uslovima na autocesti poštujući postavljena ograničenja.
Press JP Autoceste FBiH

Privremena izmjena režima saobraćaja na petlji Butila

Zbog redovnog servisiranja opreme na mostovima u periodu od 27.10.2020. do 31.10.2020. godine na lokalitetu petlje Butila doći će do privremene izmjene režima saobraćaja na pojedinim rampama petlje prusmjeravanjem vozila iz jedne u drugu voznu traku.
Ovakav režim saobraćaja će biti obezbjeđen privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Molimo sve korisnike autoceste na dodatnu pažnju i da brzinu prilagode uslovima na autocesti poštujući postavljena ograničenja.
Press JP Autoceste FBiH

Intervju s Adisom Kadić: Vjerujem u timski rad i međusobno poštovanje

Rođena je 1980. u Doboju. Nakon sticanja diplome na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, svoju karijeru počela je u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zenica. U JP Autoceste FBiH imenovana je za v.d. izvršnu direktoricu Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove u periodu od 2015. do 2016. godine. Potom je dvije godine obavljala funkciju šefice Službe Općih i kadrovskih poslova JP Autoceste FBiH. Od novembra 2018. ponovo je imenovana za v.d. izvršnu direktoricu Sektora za opće, pravne i kadrovske poslove, na čijem mjestu je i danas.

Možete li opisati viziju i misiju vašeg poslovanja te objasniti na koji način vaši zaposlenici pridonose njihovom ostvarenju?

JP Autoceste FBiH je dinamično preduzeće u službi građana BiH i velikog međunarodnog projekta kakav je Koridor Vc. Mi smo mlada i moderna kompanija koja nastoji da se razvija u skladu sa najnovijim standardima u modernom poslovnom svijetu.

Naša vizija je postati dijelom savremene cestovne infrastrukture na širem području, čime bi omogućili dugoročan i stabilan rast korištenja naših usluga, a između ostalog misija nam je da izgradimo, upravljamo i održavamo savremene cestovne infrastrukture poštujući najviše zahtjeve zaštite životne sredine.

Jedan od mehanizama u funkcionisanju JP Autoceste FBiH je i Sektor za opće, pravne i kadrovske poslove koji se sastoji od četiri službe: Služba za opće i kadrovske poslove, Služba za poslove zastupanja, Služba za imovinsko-pravne poslove, te Služba za pomoć u realizaciji projekata.Smatram da je timski rad pokretač uspjeha svake kompanije. Tim potiče, koristi i razvija snage, vještine, znanja i iskustva svojih članova i tako nadoknađuje individualne slabosti i značajno doprinosi efektivnosti rada.

Zadovoljni i motivirani radnici koji će prepoznati potrebe, pa i eventualne probleme korisnika, kao i mogućnosti za daljnji razvoj su neophodni. Bez njihovog predanog angažmana dobri poslovni rezultati te razvoj poslovanja ne bi bili ostvarivi, a vizija i misija bile bi tek puke fraze.

Bitno nam je da sa radnicima zajednički gradimo korporativnu kulturu i organizaciju na koju možemo biti ponosni. Sektor za pravne poslove je uspio izgraditi i funkcionisati kao tim, što se vidi u našem svakodnevnom radu ali i u uspješnoj realizaciji poslovanja.

Koji su, po vama, osnovni motivi i pokretači zadovoljnih radnika te kako te iste pokretače nastojite osigurati u radu svojih zaposlenih?

Svaka kompanija može samo napredovati ako razvija potencijal svojih radnika. Zadovoljan radnik, koji ima dobre radne uslove i zdravu radnu klimu, bogatstvo je svake kompanije.

Svi radimo za finansijsku naknadu, a imamo li sreće da je u pitanju i posao koji volimo, možemo se smatrati velikim sretnicima. Bitno je da se na radnom mjestu osjećamo prihvaćeno, sigurno, poštovano, da imamo mogućnost razvijati se i sudjelovati u procesu stvaranje jednog opšteg dobra za sve.

Svakog od nas pokreću različite stvari; nekima je bitna plata, drugima zadovoljstvo poslom koji obavljaju, trećima mogućnost napredovanja, sigurnost radnog mjesta, mogućnost razvoja, poticajno i ugodno radno okruženje u skladu sa ličnim vrijednostima, ali smatram da svako bez obzira na motiv treba imati i veliki stepen odgovornosti, profesionalnosti i želje da svoj posao uradi i završi što je najbolje moguće.

Vjerujem u timski rad i međusobno poštovanje. Nadalje smatram da je važno unaprijediti procese interne komunikacija i odabrati najbolje komunikacijske kanale koji će ohrabriti radnike da iznose svoje ideje, mišljenja i prijedloge, ali isto tako da budu svjesni da se neke stvari ne mogu riješiti preko noći i da vjerujem da će svako za svoj rad i trud na kraju biti i adekvatno nagrađen.

Radite na veoma odgovornoj poziciji. Na koje ste poslovne uspjehe posebno ponosni?

Smatram da je za uspješno obavljanje posla, pored znanja, neophodna i puna posvećenost radnim zadacima. Uvijek se trudim da svoj posao obavljam maksimalno dobro, ali i da pokušam pronaći način za dodatno unapređenje. Naravno, uz sve ovo neophodan je timski rad i dobra saradnja s kolegama, jer bez te sinergije uspjeh nije moguć. Najveća motivacija u poslu su mi izazovi, mogućnost napredovanja, usavršavanja i priznanje za dobro obavljen rad.

Japanska poslovica kaže: ”Niko od nas nije pametan toliko koliko svi mi zajedno.” Kad formirate kvalitetan tim i kada kao menadžer znate rasporediti zadatke, i sigurni ste u dobijeni rezultat, onda je to i srž vašeg uspjeha.

Kakvi su vam planovi za naredni period?

Pred nama je period zaista ubrzane i aktivne izgradnje na više dionica Koridora Vc, što znači da Sektor za pravne poslove, kao dio mehanizma u funkcionisanju kompletne firme mora obezbijediti neometanu gradnju kroz postupak eksproprijacije, pravnu zaštitu na izgrađenim i dionicama u izgradnji kroz Službu za zastupanje, podršku u pravnoj regulaciji i pripremi neophodnih dokumenata i dozvola kroz Službu za podršku realizaciji projekata, a uz sve to osigurati neometan rad i uspješno funkcionisanje svih zaposlenika kroz Službu za opće i kadrovske poslove. Pred nama je dakle jedan zaista dinamičan i uzbudljiv poslovni period koji ćemo nadam se, kao i do sada prolaziti bez većih problema i uz aktivno sudjelovanje svih zaposlenih.

Koliko je teško ženi u našem sistemu biti na rukovodećim pozicijama? Da li ste se do sada susretali sa predrasudama kada je riječ o poslu i kakav generalno stav, ljudi sa prostora Balkana, imaju prema ženama koje su vođe u bilo kojoj oblasti?

Žene u poslovnom svijetu pažnju poklanjaju drugačijim kriterijima I ciljevima kao što su lični razvoj, sticanje novih vještina, učinkovito upravljanje ljudskim resursima ili održavanju ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Razlika između ženskog i muškog stila vođenja poslova naročito je vidljiva na Balkanu, gdje su još uvijek prisutne jasne razlike u pravima između muškaraca i žena u svim sferama života, pa tako i u poslovnom svijetu.

Iako je mnogo žena na globalno važnim upravljačkim pozicijama usvojilo muški stil, razlika je u načinu upravljanja ipak vidljiva u praksi.Naime njihovo vođenje poslova vezano je za tradicionalno muška svojstva poput agresivnosti, racionalne analize, konkurencije, takmičenja. Ženski je stil je nešto drugačiji i više je vezan za otvorenost, razumijevanje, senzibilnost i saradnju.

U našem društvu, nažalost, predrasude još uvijek postoje. Žene pored obaveza u poslovnom svijetu imaju i puno veće obaveze u privatnom životu od muškaraca, što njihov uspjeh, prema mom mišljenju čini većim,  ali se to  zanemaruje. Ja kao članica Uprave i moje kolegice koje su na čelu najznačajnijih službi i odjela u preduzeću jasan smo pokazatelj da žene jednako dobro, savjesno, kvalitetno i uspješno obavljaju poslove na  rukovodećim mjestima.

Smatrate li da je ženski potencijal kod nas neiskorišten i zašto je to tako?

Smatram da su žene otvorene za saradnju, samokritične, s komunikacijskim vještinama, kao osobe koje teže poštenju u poslovanju i pokazuju empatiju, pametne i sposobne da ravnopravno sudjeluju u poslovnoj „areni“. Poznajem mnogo sjajnih žena koje to dokazuju, ali statistika nažalost pokazuje da su na općem nivou još uvijek u manjini.

S druge strane žene su i manje sklone hvalisanju od muškaraca. Time ponekad umanjuju svoj autoritet i uspjehe jer se boje da će svojim hvalisanjem možda povrijediti saradnike. Muškarci nemaju problema s veličanjem svojih uspjeha, a žensku suzdržanost često tumače kao manjak samouvjerenosti i kompetentnosti za određeni zadatak. Muškarcima usmena komunikacija služi za isticanje statusa, dok se žene njome koriste za uspostavljanje veze.

Mišljenja sam da zastupljenost žena na tržištu rada ne bi trebalo biti samo pitanje žena. Sinergija i ravnopravnost spolova mogu jako puno doprinijeti kako razvoju kompanija tako i cijeloga društva, jer žene su većinom organizovanije, pouzdanije, i odanije, ali trebaju više samopouzdanja i hrabrosti jer su još uvijek samo dio svijeta businessa u kojem dominiraju muškarci.

S obzirom na Vaš zahtjevan i odgovoran posao, prati li ga isto takva količina stresa i odgovornosti?

Ima nešto svojstveno u ženama kada stupe u četrdesete godine, to je poseban osjećaj unutrašnjeg sklada, tolerancije prema drugima i sebi. S tim dolazi jača svijest i fokus na prioritetne poteze – poslovne i privatne.

Današnji tempo života je takav da ga neminovno prati određena količina stresa koja se u pojedinim situacijama, koje zahtijevaju promptnu i odlučnu reakciju, povećava. Ipak, uvijek se trudim različitim problemima i situacijama pristupiti pažljivo i pozitivno.

Što se tiče odgovornosti, moj posao nosi veliku količinu iste. Međutim, sve dok zadacima pristupam predano i profesionalno, odgovornost za mene ne predstavlja prepreku, nego me čak i dodatno motivira.

Kojom poslovnom filozofijom se vodite?

Predanost, izvrsnost i inovativnost su dio poslovne strategije u koju vjerujem. U poslu poštujem sve različitosti pojedinca, ali me raduje da smo potpuno povezani i predani oko zajedničkih ciljeva jer nas sve povezuju iste vrijednosti.

Vjerujem da je važno da se zajednički postave opći ciljevi, ali da se potom ostavi svakom članu tima ponaosob da sam odluči kako će na najbolji način ostvariti te ciljeve. I na kraju, pokušavam da dam priznanje za dobar rad i da članovima svog tima pružim povratnu informaciju o njihovom radu.

Sretni su oni ljudi koji rade što vole. Šta Vas usrećuje?

Sretna sam što radim posao kojeg volim i što imam zdravu porodicu. Ovo su dva najvažnija faktora koja doprinose mojoj ličnoj sreći. Upravo zbog svojih majčinskih i porodičnih obaveza u kombinaciji s karijerom, razvijaju se i jake organizacijske sposobnosti. Da bi uspješno balansirali između poslovnog i privatnog moramo pronaći neku svoju formulu kako u svakoj ulozi postići maksimum, ostvariti ciljeve i ostati svoja.

Press JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 23.10.2020.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja na dionici Lepenica – Tarčin:

Zbog izvođenja radova na dionici Lepenica – Tarčin, za saobraćaj zatvorena desna tunelska cijev tunela Vis, 25.Novembar i Grab, smjer  Lepenica – Tarčin. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se preusmjeravati na lijevu kolovoznu traku u dvosmjerni režim odvijanja saobraćaja.