Radovi na poddionici Vranduk – Ponirak nisu i neće biti obustavljeni, JP Autoceste FBiH uredno izmiruje svoje obaveze i to iz vlastitih sredstava

U informativnoj emisiji BHRT “Dnevnik 2”, emitovanoj 07.10.2020. godine, u prilogu Haruna Bošnjaka koji govori o obustavljanju radova na izgradnji poddionice Vranduk – Ponirak zbog neizvršavanja finansijskih obaveza. Kako je propuštena Vaša profesionalna obaveza da ovu navodnu informaciju provjerite u JP Autoceste FBiH, upućujemo reagovanje u kojem skrećemo pažnju na sljedeće činjenice:

To je apsolutna neistina i teška dezinformacija da će radovi na poddionici Vranduk-Ponirak biti obustavljeni.

JP Autoceste FBiH uredno izmiruje svoje obaveze i to iz vlastitih sredstava, a ne kredita koji su osigurani kod Banke za finansiranje poddionice Vranduk- Ponirak.

Razlog tome je što administrativna procedura da bi sredstva bila operativna još uvijek nije okončana.

Naime ratifikacija ugovora o zajmu s OPEC Fondom za međunarodni razvoj (OFID) za finansiranje izgradnje poddionice Vranduk – Ponirak je potpisana tek u martu 2020., a 1. juna 2020. potpisan je podugovor o zajmu između Federacije BiH i JP Autoceste FBiH čime je ispunjen dio uslova da bi kredit bio efektivan. U narednom periodu se očekuje ispunjenje svih uslova za efektivnost kredita.

U međuvremenu, napominjemo još jednom, JP Autoceste FBiH izmiruju sve obaveze prema izvođaču iz vlastitih sredstava.

Press JP Autoceste FBiH

Proboj Tunela Počitelj planiran za manje od mjesec dana

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,07 kilometara. Poddionica je podijeljena na dva LOT-a. LOT 1 je podijeljen na dvije sekcije. Sekcija 1 je od početka trase do početka Mosta Počitelj, a sekcija 2 je od kraja Mosta Počitelj do kraja poddionice. LOT 2 je sam Most Počitelj.

U proteklom periodu fokus je bio na zemljanim radovima. U ovom trenutku izvedeni su do značajnog stepena izvršenosti što je omogućilo prelaz na sljedeće faze radova. Trenutno je planiran početak cestarinskih prolaza, pristupnih cesta sa postojećim regionalnim cestama, izvođenje radova na odvodnji i preostalim objektima, kazao je Vanja Podhradski, Šef projekta JP Autoceste FBiH. 

Dinamika radova na LOT-u 1 teče kontinuirano. Iskop se vrši metodom miniranja i do sada je izvedenost zemljanih radova 62 %. Prilikom temeljenja nasipa pojavilo se pet kaverni i tri vrtače, što je zahtijevalo dodatne istražne radove, međutim pojave su uspješno sanirane i nastavilo se dalje sa projektom. Izvedenost radova na nasipu je 60 %.

Trenutno se izvode radovi na više lokacija na glavnoj trasi, petlji Počitelj, naplatnoj stanici Počitelj, regionalnom putu R425a, gdje se izvode na nivou zemljanih radova iskopa i nasipa. Također, radovi se izvode na spojnim cestama M17 i M6, te ostalim saobraćajnicama gdje spadaju nekategorisane ceste i lokalne ceste. Izvode se na nivou pripremnih radova uklanjanju grmlja, drveća, površinskog iskopa i iskopa u širokom otkopu, pojasnio je Jasmin Kunovac, Glavni nadzorni inžinjer za trasu.  

Na sekciji 2 nalazi se Tunel Počitelj s dužinom desne tunelske cijevi 1163 m i lijeve 1192 m. Cijevi Tunela Počitelj povezane su sa tri pješačke poprečne veze i jednim prolazom za interventna vozila.

U lijevoj cijevi Tunela Počitelj imamo za iskopati još 160 metara, za razliku od desne cijevi gdje nam je još ostalo 60 metara do proboja tunela. Planirana dinamika iskopa tunela je drugi mjesec iduće godine, međutim za mjesec dana biti će proboj tunela. U lijevoj cijevi se vrši bušenje nakon čega će doći miniranje i poslije ugradnja primarne podgrade, saopštio je Hrvoje Antičević, Glavni nadzorni inžinjer za tunel.

Hercegovina je poznata po svom nepokolebljivom kršu u kojem krije veliki broj neistraženih  špilja i jama koje još uvijek čekaju na svoje istraživanje i pronalazak. Taj izazov dogodio se i za vrijeme iskopa lijeve tunelske cijevi Tunela Počitelj, gdje je otkrivena kaverna koja zbog svoje veličine nije obeshrabrila napredak iskopa.

Za vrijeme iskopa tunela naišli smo na speološki objekt dosta velikih razmjera 30 m iznad kalote i 30 m ispod nivelete. Za vrijeme iskopa smo sanirali sam speološki objekt tako da smo prebrodili sve stvari koje su nam bile na putu, objasnio je Antičević.

Obzirom na specifičnu situaciju organizacije gradilišta, a s ciljem zaštite zdravlja i ljudskih života, kako naših radnika, tako i njihovih porodica, ali i cjelokupnog društva u kojem se nalazimo JP Autoceste FBiH su u koordinaciji sa službama nadzora i izvođačima radova usaglasile provođenje niza praktičnih mjera zaštite u slučaju pojave i širenja korona virusa.

Ono što želimo naglasiti i na što smo poprilično ponosni je, iako smo imali nekoliko slučajeva COVID 19, da nije bilo lokalne transmisije, nije bilo prijenosa unutar članova tima ni kod izvođača ni kod nadzora, poprilično smo ponosni na to. Sve naše aktivnosti se i dalje nastavljaju. Naravno pratimo sve što su državne naredbe, epidemiološke preporuke i nadamo se da će tj. znamo da će ova situacija ostati pod kontrolom budući da je i izvođač svjestan te važnosti, a i nadzorni tim i investitor, izjavila je Sanda Zorić, Health & Safety inžinjer.

Press JP Autoceste FBiH

 

Ulaganje u lokalnu zajednicu od 22 miliona maraka kroz projekte izgradnje autoceste

Dugogodišnja praksa JP Autocesta FBiH na cijelom području Federacije BiH, tamo gdje se gradi Koridor Vc jeste da kroz projekte izgradnje autoceste ulaže i u lokalnu zajednicu.

Do sada je u gradove i općine Odžak, Zenica i Čapljina uloženo ili planirano da se uloži 22 miliona maraka kroz projekte izgradnje dionica: Svilaj-Odžak, Vranduk-Ponirak, Ponirak-Vraca, Donja Gračanica-Tunel Zenica, Klopče – Donja Gračanica, Drivuša Klopče i Buna – Počitelj.

U pripremi su sporazumi kojima će se uvažiti zahtjevi mjesnih zajednica i za ostale dionice u izgradnji Tunel Ivan, Tarčin – ulaz u tunel Ivan i Počitelj – Zvirovići.

Projekti koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju lokalnih cesta, izgradnju i rekonstrukciju komunalne infrastrukture mjesnih zajednica realiziraju se u sklopu sporazuma o realizaciji projekata iz programa prijateljskog okruženja prilikom provođenja aktivnosti na projektovanju i izgradnji određenih dionica autoceste na Koridoru Vc.

Ovim sporazumima i ulaganjima u lokalnu zajednicu nastojimo da izgradnja autoceste utiče na poboljšanje kvalitete života lokalnih zajednica kroz koje prolazi Koridor Vc.

Svjesni smo da je dijalog sa lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo od ključne važnosti kako bismo ostvarili međusobno razumjevanje kome svi težimo.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

ISKOPANO JE VIŠE OD JEDNOG KILOMETRA GLAVNE TUNELSKE CIJEVI TUNELA HRANJEN

Tunel Hranjen dužine 5,5 km je najduži cestovni tunel u Bosni i Hercegovini. Njegovim probijanjem cestovna udaljenost će se skratiti sa sadašnjih 96 km na 56 km, tako da će vožnja između Sarajeva i Goražda trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnjih sat i po.

Nalazimo se u servisnoj cijevi tunela Hranjen na južnoj strani, na južnom portalu. Radovi u tunelu izvode se kontinuirano na iskopu i ugradnji primarne podgrade, do sada je iskopano i podgrađeno 1150 metara glavne tunelske cijevi i 950 metara servisne tunelske cijevi, kaže Samir Pirić, inžinjer za građenje JP Autoceste FBiH.

Brza cesta Sarajevo – Goražde gradi se u dvije faze. U prvoj fazi izgradnje izvode se radovi na dvije tunelske cijevi tunela Hranjen. Izgradnjom prve etape tunela Hranjen, glavna tunelska cijev za dvosmjerni saobraćaj imat će finalnu tunelsku oblogu od monolitnog betona, dok će druga – servisna cijev, tokom prve etape biti s primarnom podgradom od mlaznog betona. Tunel Hranjen gradi se po načinima Nove austrijske tunelske metode (NATM).

Druga faza izgradnje je ostatak brze ceste u dužini od 14 kilometara i trenutno se nalazi u fazi izradi projektne dokumentacije. Izrada projektne dokumentacije je povjerena renomiranim projektantskim kućama IPSA Institutu i Design & QC. Realizacija tog dijela ugovora bi trebala biti završena do kraja naredne godine, samim tim početak radova na ostatku otvorene trase bi trebao da počne u 2022. godini, pojašnjava Pirić.

 

Press JP Autoceste FBiH