Probijen tunel Vranduk na poddionici Vranduk – Ponirak

Prokopavanjem posljednjih metara stijene, danas je izvršeno probijanje desne strane tunela Vranduk na poddionici Vranduk – Ponirak.

Dužina desne cijevi tunela Vranduk je 312 metara, a izvođač radova je konzorcij Azvirt L.L.C (Azerbejdžan) i Hering d.d. Široki Brijeg (BiH).

Radovi na probijanju tunela su započeli krajem marta ove godine i izvodili su s u tri smjene.

Na ulazu u desnu tunelsku cijev geologija je bila složenija, dok se s napredovanjem iskopa poboljšavala. Većina radova se izvodila u III kategoriji s upotrebom mikroarmiranog betona. Paralelno su se izvodili radovi na pripremi finog izravnavajućeg mlaznog betona, temelja sekundarne obloge, a u lošijim kategorijama i podnožnog svoda.

U lijevoj tunelskoj cijev je preostalo 108 metara za iskopati od ukupne dužine 456 metara.

Ovaj dvocijevni tunel rađen je prema novoj austrijskoj tunelskoj metodi (NATM).

Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicijama d.o.o. (Slovenija) – DIVEL d.o.o. Sarajevo (BiH).

Sredstva za izgradnju su osigurana putem OPEC Fonda za međunarodni razvoj (OFID).

Poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu Ponirak – Vraca. Ukupna dužina poddionice prema projektu iznosi 5.3 kilometara.

Od objekata na trasi se izdvajaju mostovi Vranduk 1 i Vranduk 2, koji se izvode tehnologijom konzolne gradnje i tunel Vranduk, te tri manja vijadukta. Specifičnost trase je tlocrtno i visinski razdvojen lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine. Autocesta se nalazi u većem dijelu u zasjeku zbog čega je isprojektovan značajan broj visokih potpornih zidova koji će se raditi tehnologijom armirane zemlje.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Zimsko održavanje autoceste A1

Održavanje autoceste u zimskim uvjetima počinje 15.11.2021. i traje do 15.03.2022. godine što je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15). U zavisnosti od vremenskih prilika, a ukoliko se ukaže potreba, zimska služba može započeti ranije, odnosno može se produžiti i nakon 15.03.2021. godine. Odluku o trajanju zimske službe izvan zakonom predviđenih termina donosi ovlašteni predstavnik JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Pod održavanjem cesta u zimskim uvjetima podrazumijevaju se radovi neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa. Da je prohodnost cesta osigurana podrazumijeva se ako visina snijega na kolniku ne prelazi 10 cm na autocestama, brzim cestama i magistralnim cestama, a na regionalnim cestama do 15 cm, i ukoliko je promet moguć vozilima koja su opremljena zimskom opremom.

JP Autoceste FBiH u zimskom periodu održava cca. 120 km izgrađenih dionica autoceste i brze ceste i to:

  • dionica Zenica sjever  – Tarčin, dužine 92 km
  • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km
  • dionica Svilaj – Odžak, dužine 10 km

te 4,5 km brze ceste BC1 Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke

Pored održavanja kolovoza također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta  i platoa.  Na poddionici Zenica sjever – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica sjever, Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji. Planom  zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te obezbjeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Butila, Briješće, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.

Na dionica Zvirovići – Bijača  vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

Na dionici Svilaj – Odžak vrši se održavanje petlje Svilaj, Odžak,  kao i platoa ispred naplatnog mjesta Svilaj

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica sjever – Sarajevo sjever (Lot 1), postupkom javne nabavke, povjereni su konzorciju „Jata GROUP“ d.o.o. Srebrenik i „Dobojputevi“ d.d. Doboj jug.

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Sarajevo sjever – Tarčin i brze ceste BC1 Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke (Lot 2), postupkom javne nabavke, povjereni su konzorciju „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo i „Euro asfalt“ Ltd. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi – ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

  • Za poddionicu Zenica sjever – Sarajevo sjever: Punkt Visoko, benzinska pumpa na petlji Visoko i COKP Drivuša
  • Za  poddionicu Sarajevo sjever – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo
  • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I, II i III stepen pripravnosti, a što obuhvata stalna dežurstva na punktovima, redovnih i vanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolovoza prilikom manjih snježnih padavina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolovoz posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od – 7 °C.

Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u zavisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo.

III stepen pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega sa kolovoza, gdje se pored pomenute mehanizacije uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovodioci punktova i prosljeđuju ih odgovornom licu za poslove informisanja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uslovima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i popodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Koristimo priliku da skrenemo pažnju vozačima da u toku snježnih padavina prilagode vožnju uslovima na autocesti, ne vrše opasne radnje na kolovozu u smislu preticanja ralica koje se kreću u baterijama i vrše čišćenje snijega, prate i pridržavaju se ograničenja brzina postavljenih na portalima duž autoceste (promjenjiva signalizacija – zakonski obavezujuće brzine kretanja), čime znatno utiču na svoju sigurnost i na sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

Pratite sve informacije na našoj web stranici www.jpautoceste.ba i Instagram profilu  @autoceste­_fbih i Facebook profilu @Autoceste FBiH.

Press JP Autoceste FBiH

Probijene obje cijevi tunela Zenica, put između Zenice i Žepča kraći za pet kilometara

Na poddionici Ponirak – Vraca danas je završen iskop i lijeve tunelske cijevi, čime je tunel Zenica kompletno probijen. Proboj tunela odvijao se 24 sata dnevno, u tri smjene. Prosječno dnevno napredovanje bilo je od 5 do 6 metara, a iskopano je ukupno 630.000 prostornih metara materijala.

“Probijanje tunela Zenica izvedeno je 560 metara ispod površine zemlje. Tokom probijanja dolazilo je do prodora ekstremnih količina vode, i do 62 litra u sekundi. Sada se nastavljaju radovi na betoniranju sekundarne obloge tunela. Ovo je dokaz da posjedujemo tehničko i stručno znanje, da radimo najkompleksnije geotehničke projekte”, kazao je Ahmed Mušija, Šef projekta na poddionici Ponirak – Vraca ispred JP Autoceste FBiH.

Tunel Zenica ukupne dužine je 3360 metara i predstavlja trenutno najduži iskopani tunel na autocesti Koridora 5c u Bosni i Hercegovini. Izvodi se kao dvocijevni tunel i prolazi ispod planine Vepar. Imat će devet prolaza za pješake, dva prolaza za motorna vozila i dvije zaustavne niše. Njegovim završetkom i puštanjem u promet put između Zenice i Žepča bit će kraći za pet kilometara.

Iskop i podgrađivanje tunela su izvedeni standardnom metodom NATM (Nova austrijska tunelska metoda). Iskop je vršen u heterogenoj stijenskoj masi (tzv. Fliš), pri čemu su obje tunelske cijevi prolazile kroz različita stanja materijala, od slabijih stijena gdje je primijenjen mašinski iskop do veoma čvrstih stijena gdje su primijenjene tehnike miniranja „drill and blast“.

Izvođač radova na izgradnji tunela Zenica je kompanija Euro-asfalt d.o.o. iz Sarajeva, a osim navedene kompanije u građenju tunela sudjelovala je i kompanija Cengiz Insaat iz Turske, koja je izvela iskop, primarnu podgradu i sekundarnu oblogu na dužini od 870 metara u obje tunelske cijevi, sa južne strane tunela.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Ponirak – Vraca je 69.508.325,70 EUR-a sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Press JP Autoceste FBiH

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 19.11.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Sarajevo sjever (smjer Podlugovi – Sarajevo) na snazi je privremena izmjena režima saobraćaja i trajati će do okončanja radova.
Saobraćaj  se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone izvođenja radova.
Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 18.11.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Sarajevo sjever (smjer Podlugovi – Sarajevo), na snazi je privremena izmjena režima saobraćaja i trajati će do okončanja radova.
Saobraćaj  se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 17.11.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredne regulacije saobraćaja:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO6,desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Sarajevo sjever (smjer Podlugovi – Sarajevo), na snazi je privremena izmjena režima saobraćaja i trajati će do okončanja radova. Saobraćaj  se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone izvođenja radova.
Apelujemo na vozače i korisnike autoceste A1  da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 16.11.2021.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zenica sjever -Tarčin (93 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

 

Vanredna regulacija saobraćaja dionica Podlugovi – Sarajevo sjever:
Zbog izvođenja radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO6, desna strana autoceste, dionica Podlugovi – Sarajevo sjever (smjer Podlugovi – Sarajevo), na snazi je privremena izmjena režima saobraćaja i trajati će do okončanja radova.
Saobraćaj  se odvija dvosmjerno u suprotnoj traci od zone izvođenja radova.
Molimo sve korisnike autoceste da poštuju privremenu regulaciju saobraćaja i da vožnju prilagode uslovima na autocesti.