Dinamika radova na poddionici Tarčin – Ivan

Poddionica Tarčin – Ivan podijeljena je na dva lota. LOT 1 uključuje dio od  Tarčina do ulaza u Tunel Ivan, dok je LOT 2 sam Tunel Ivan. Jedan od zaštitnih znakova LOT-a 1 je most Raštelica 2, s dužinom od 610 metara, most koji sa svojih 19 raspona premoštava magistralnu cestu i širu dolinu.

„Zvanično je ovaj ugovor krenuo 31. avgusta 2020. godine. Imali smo ozbiljne zahvate od samog početka tako da sada imamo i ozbiljan rezultat nakon nekih 4-5 mjeseci. Na mostu Raštelica 2 urađeni su svi šipovi, ukupna dužina šipova je bila nekih 4,3 km, urađeno je 50% temeljnih stopa i stubova,  na desnom objektu urađene su dvije rasponske konstrukcije i na lijevoj jedna, te se vrši priprema  za daljnji nastavak radova na ovome mostu“ kazao je Ermin Handžar, šef projekta na poddionici Tarčin – Ivan.

Na mostu Raštelica 1 urađeno je pola od ukupne količine šipova, započeti su radovi na temeljnim stopama, te su počeli radovi na jednom stubu. Pripremljeni su i obalni stubovi tako da je dinamika u planiranom okviru, na nekim mjestima i ispred. Ovaj ugovor je podijeljen na sedam sektora i na svakome od sektora se odvijaju radovi.

LOT 2  ukupne dužine je dva kilometra, a sam tunel Ivan 1750 m. Ovo je dvocijevni tunel, gdje svaka cijev služi za jedan smjer saobraćaja. Unutar tunela predviđeno je pet poprečnih veza za pješake i jedna konekcija za interventna vozila u slučaju nekih nezgoda.

„Do sada je iskopano 75% tunela. Dinamika je zadovoljavajuća, čak smo i ispred što se tiče radova iskopa i primarne podgrade. Tunel se izvodi po novoj austrijskoj tunelskoj  metodi, što je već kod nas postala klasična metoda, tako da kada se uzmu svi parametri s dinamikom radova nećemo imati problema“ saopštio je Handžar.

Tunel Ivan nastavlja se na LOT 1 koji iznosi 4,9 km, tako da je ukupna dužina poddionice Tarčin – Ivan 6,9 km. Na ovu poddionicu nadovezuje se spojna cesta na kojoj će se nalaziti buduće naplatne kućice, a koja će osigurati komunikaciju između magistralne ceste M17 i autoceste A1.

Na ovoj poddionici, trenutno je angažovano 200 radnika, a u jeku sezone biti će angažovano preko 400 radnika koji će raditi aktivno na oba lota. Na tunelu se radi u tri smjene, dok se na trasi radi u jednoj smjeni. Dnevna dinamika je na zadovoljavajućem nivou i u skladu je sa dostavljenom dinamikom radova.

„Što se tiče radova na Tunelu Ivan bilo je poteškoća s geologijom i zbog pojave podzemnih voda. Rješavamo i to tako da se radovi odvijaju nesmetano i bez zastoja. U lijevoj tunelskoj cijev nam je preostalo 411 m, a u desnoj tunelskoj cijevi ostalo je još za iskopati 566 m. Proboj tunela predviđa se sredinom juna mjeseca“ izjavio je Damir Peštelić, predstavnik izvođača radova.

Plan je da se poddionica Tarčin – Ivan pusti u promet na početku ljeta 2022. godine.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 04.03.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Najava radova:
  • U okviru implementacije ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste A1,danas će se izvoditi radovi u zonama petlji Kakanj i Visoko.Saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 03.03.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Najava radova:
  • U okviru implementacije ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste A1,danas će se izvoditi radovi u zonama petlji Kakanj,Lašva i Visoko.Saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu signalizaciju.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 02.03.2021.god

Zenica jug-Tarčin (82 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Najava radova:
  • U okviru implementacije ITS-a na izgrađenim dionicama autoceste A1,danas će se izvoditi radovi u zonama petlji Kakanj i Visoko.Saobraćaj će se odvijati usporeno uz postavljenu privremenu signalizaciju.