Rang-lista dobitnika stipendija za akademsku 2020./2021. godinu

U skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine te Odluke o stipendiranju broj 01-10560/20 od 27.10.2020.godine, putem javnog poziva je proveden postupak za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima Građevinskog fakulteta, Fakulteta  za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija.

Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija je pregledala ukupno 91 pristiglu prijavu  i napravila rang-listu kandidata uzimajući u obzir bodovanje kriterija utvrđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija.

Odlukom je propisana visina mjesečne stipendije koju će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dodijeljivati za akademsku 2020/20201. godinu iznosi:

  • 100 KM za studente treće godine prvog ciklusa studija,
  • 300 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija.

Konačnu listu studenata koji će dobivati stipendiju za akademsku 2020./2021. godinu od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar možete pogledati OVDJE. 

O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni.

Press JP Autoceste FBiH

Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH  d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice  Medakovo – Ozimice na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. Novine F BiH“ broj 70/07 i 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Općina Maglaj – k.o. Mladoševica
  • Općina Maglaj – k.o. Novi Šeher
  • Općina Maglaj – k.o. Radojčići
  • Općina Maglaj – k.o. Strupina
  • Općina Žepče – o. Ljubatovići
  • Općina Žepče – o. Goliješnica
  • Općina Žepča – o. Ozimica

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje dionice Medakovo-Ozimice,  na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.

 

 

Srećan Božić!

Svim pravoslavnim vjernicima želimo da ovaj praznik proslavite sa svojim najbližima u dobrom zdravlju i sreći.

Neka vam je srećan Božić!