Četiri mjeseca prije roka: Probijena i lijeva cijev tunela Počitelj

Na poddionici Počitelj – Zvirovići, iskop obje tunelske cijevi završio je četiri mjeseca prije predviđenog roka, time je tunel Počitelj kompletno probijen. Da bi se stekla prava slika o tome šta je urađeno na ovom projektu treba istaći da je dnevni napredak iskopa tunela u obje cijevi bio do 14 metara, pri čemu je utrošeno preko 200.000 kg eksploziva za proboj tunela.

Za vrijeme iskopa tunela bilo je više speleoloških objekata od kojih je jedan bio većih razmjera i to 30 metara iznad i 30 metara ispod tunela. Osim navedenog, kaverna se prostirala od jedne do druge tunelske cijevi, čime je  premoštena armirano-betonskom konstrukcijom.

Na tunelu Počitelj odvijaju se radovi druge faze: izrada temelja betonske obloge, drenaža, hidroizolacija, betonska (sekundarna) obloga i iskop centralne odvodnje. Do iskopa i lijeve tunelske cijevi Izvođač je izminirao cijelu centralnu odvodnju, ugradio 500 metara hidroizolacije i 400 metara betonske obloge desne tunelske cijevi.

Za mjesec dana očekuje se montaža druge oplate za betoniranje sekundarne obloge i skele za ugradnju hidroizolacije čime će se znatno ubrzati radovi na završetku tunela.

Predviđeni rok za završetak betoniranja sekundarne obloge obje tunelske cijevi i četiri  poprečne veze, planiraju se za juni mjesec 2021. godine. Mjesec prije završetka betoniranja može se započeti s ugradnjom opreme u tunelu.

U tunelu će biti ugrađena uzdužna (longitudinalna) ventilacija, SOS niše, TPS, elektroinstalacije rasvjetna niša, mjerni uređaji, ventilacije, sigurnosna rasvjeta tunela, protupanična rasvjeta, svjetleći SOS uređaji i SOS razdjelnici, promjenjivi saobraćajni znakovi, upravljački i signalni uređaji saobraćajne signalizacije, rasvjete, te sistem daljinskog vođenja, vatrodojavni sistem, video sistem…

Na izgradnji tunela rade tri smjene radnika i to po principu dvije smjene rade po 12 sati dok je jedna smjena na odmoru.

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a. Na LOT-u 1 pored tunela Počitelj gradi se petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta i otvorena trasa.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Radovi na petlji Visoko

Zbog sanacije odvodne cijevi na silaznoj rampi petlje Visoko iz pravca Sarajeva, u periodu od srijede 18.11.2020. godine do petka 20.11.2020. godine u terminima od 8:00 do 16:00 izvoditi će se radovi. U navedenim terminima saobraćaj će se regulisati privremenom saobraćajnom signalizacijom i odvijati će se uz propuštanje vozila naizmjenično. U popodnevnim i noćnim satima navedenih dana saobraćaj će se odvijati usporeno preko zone radova.
Molimo sve korisnike autoceste na dodatnu pažnju i da brzinu prilagode uslovima na autocesti poštujući postavljena ograničenja.

Potpisan Ugovor o izgradnji dionice Poprikuše – Nemila

Danas je u sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru potpisan Ugovor o izgradnji autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše – Nemila.

Ugovor su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i u ime izvođača radova Evren Utku Gök, projekt menadžer iz turske kompanije Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. te Denis Lasić, federalni ministar prometa i komunikacija u svojstvu svjedoka sa strane JP Autoceste FBiH i Muamer Hajduk u svojstvu svjedoka ispred izvođača radova.

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a. Izgradnja ove dionice će se financirati sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 milijuna eura, Europske investicijske banke (EIB) u visini od 90 milijuna eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milijun eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

„Danas smo potpisali za nastavak radova na Koridoru 5c prema sjeveru, što nam je i bilo u planu i programu za ovu godinu. Ugovor je dosta komplikovan, radi se o ozbiljnom tunelu, vijaduktu i spoju na M-17. Ugovor smo iskoristili da bi zajedno s ekspertima EBRD-a uspostavili jednu dodatnu proceduru kada je u pitanju evaluacija tendera, a koja se sastoji iz tri koraka u kojoj smo obezbijedili da se maksimalno smanje rizici po investitoru. Ovo nam je jedna vrsta pripreme za tunel Prenj, koji će se tenderisati po ovom principu“, kazao je Terzić.

Također je istaknuo da je ovo deveti ugovor što je JP Autoceste FBiH potpisalo nakon usvajanja Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH „Autocesta na koridoru Vc i Zakona o akcizama u BiH.

Dionica Poprikuše – Nemila, ukupne dužine 5,5 km kilometara, gradit će se prema ugovoru „design and build” (projektiraj i izgradi – žuti FIDIC). Dionica počinje petljom Poprikuše, prelazi preko postojeće magistralne ceste M17 i lokalne prometnice vijaduktom dužine 168 m, a poslije trasa ulazi u tunel Golubinja (dužina 3.659 m). Dionica prelazi mostom dužine 218 m preko magistralne ceste i rijeke Bosne, te prelazi preko željezničke pruge vijaduktom dužine 108 m.

Predviđeni rok izgradnje je 42 mjeseca.

„Kompanija Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. u BiH je počela sa aktivnostima 2012. godine. izgradnjom dionice autoputa od Vlakova do Tarčina u dužini 20 kilometara i nastavila 2018. godine izgradnjom dionice Donja Gračanica – Tunel Zenica u dužini 4 kilometra. Unatoč pandemiji COVID 19 naša kompanija upravo završava južnu podsekciju navedene dionice“, izjavio je Utku Gök.

 

Ministar Lasić je podsjetio da pandemija koja je pogodila sve sfere gospodarstva i usporila sve djelatnosti, na sreću, nije negativno utjecala na izgradnju cestovne infrastrukture s akcentom na Koridor 5c.

„Riječ je o iznimno zahtjevnom projektu za koji vjerujem da će renomirana turska firma Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S.  to uraditi na izrazito visokoj razini i prije krajnjeg roka. Uvjeren sam da će i sjeverni dio Bosne i Hercegovine sa ovim težim dijelom dionice biti povezan, tako da ćemo u narednom periodu od međuentitetske linije, od Putnikova Brda do Drivuše, u cjelini imati 74 kilometra“, naglasio je Lasić.

Skorim puštanjem u promet novih 11 kilometara autoceste na Zeničkoj obilaznici (25.11.2020.), privođenjem kraju radova na izgradnji poddionice Buna – Počitelj, uspješnom dinamikom radova na dionicama Počitelj – Zvirovići, Tarčin – Ivan, Tunel Ivan, Vranduk – Ponirak i Ponirak -Vraca, te pokrenutim tenderskim procedurama na dionicama Tunel Kvanj – Buna, Nemila – Vranduk, Putnikovo brdo – Medakovo kao i uspješno zatvorenom financijskom konstrukcijom za najkompleksnije projekte od Ovčara do Mostara jug, JP Autoceste FBiH su u potpunosti odgovorile na izazove koji su pred njih postavljeni, te su u vremenu sveopće ekonomske stagnacije postale pokretač gospodarskog razvoja.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Autoceste spremne za zimu

Održavanje autoceste u zimskim uvjetima počinje 15.11.2020. i traje do 15.03.2021. godine što je definisano Pravilnikom o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15). U zavisnosti od vremenskih prilika, a ukoliko se ukaže potreba, zimska služba može započeti ranije, odnosno može se produžiti i nakon 15.03.2021. godine. Odluku o trajanju zimske službe izvan zakonom predviđenih termina donosi ovlašteni predstavnik JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

JP Autoceste FBiH u zimskom periodu održava 104 km izgrađenih dionica autoceste i to:

  • dionica Zenica jug  – Tarčin, dužine 94 km
  • dio dionice Zvirovići – Bijača, dužine 10 km

te 4,5 km brze ceste BC1 Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke

Pored održavanja kolovoza također se vrši održavanje svih naplatnih mjesta, petlji, odmarališta  i platoa.  Na poddionici Zenica sjever – Podlugovi vrši se održavanje petlje Zenica sjever, Zenica jug, Lašva, Kakanj, Visoko i Podlugovi, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta pomenutih petlji. Planom  zimske službe obuhvaćeni su i radovi na održavanju izlaznog kraka na naplatnom mjestu Kakanj I, te obezbjeđivanja nesmetanog odvijanja saobraćaja na ulazu na autocestu kod naplatnog mjesta Kakanj II, a kroz parking odmarališta. Na poddionici Podlugovi – Tarčin vrši se održavanje petlje Sarajevo sjever, Butila, Briješće, Sarajevo zapad, Lepenica i Tarčin, uključujući i platoe ispred naplatnih mjesta na pomenutim petljama, te odmorišta Lepenica sa obje strane autoceste.

Na dionica Zvirovići – Bijača  vrši se održavanje petlje Zvirići i Međugorje, kao i prilaze centru za održavanje i kontrolu prometa Zvirići.

Radovi na održavanju dionice autoceste A1 Zenica sjever – Tarčin i brze ceste BC1 Butila – spoj sa ulicom Safeta Zajke, postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „Sarajevoputevi“ d.d. Sarajevo.

Održavanje dionice autoceste Zvirovići – Bijača postupkom javne nabavke, povjereni su firmi „HP Investing“ d.o.o. Mostar.

Potreban broj osoblja i mehanizacija za zimsku službu (posipači, snježni plugovi – ralice, bočni odbacivači snijega) smješteno je na punktovima zimske službe:

  • Za poddionicu Zenica sjever – Podlugovi: Punkt Visoko, benzinska pumpa na petlji Visoko
  • Za  poddionicu Podlugovi – Tarčin: Punkt zimske službe Vlakovo,
  • Za dionicu Zvirovići – Bijača: Punkt zimske službe Međugorje, uz petlju Međugorje

Aktivnosti zimske službe provode se kroz I, II i III stepen pripravnosti, a što obuhvata stalna dežurstva na punktovima, redovnih i vanrednih ophodnji autoceste, preventivne radove na sprečavanju poledice kad temperatura oscilira oko 0°C, te uklanjanje snijega s kolovoza prilikom manjih snježnih padavina. Osim uklanjanja snijega ralicama i preventivnog posipanja, zimsko održavanje autoceste, obavlja se na način da se kolovoz posipa natrijevim kloridom (NaCl) za posipanje cesta, pomiješanim s otopinom kalcijeva klorida (CaCl2) u vodi, na temperaturama nižim od – 7 °C.

Upotreba abrazivnog materijala se zabranjuje i ne koristi se na autocesti.

Mostovi i vijadukti se ne tretiraju posebnim sredstvima, ali su u posebnom režimu lokacija s pojačanim pothlađivanjem, te ih u zavisnosti od vremenskih uvjeta preventivno posipamo.

III stepen pripravnosti se uvodi kada se očekuje dugotrajnije padanje snijega koje zahtijeva posebne radove na uklanjanju snijega sa kolovoza, gdje se pored pomenute mehanizacije uključuju i jači utovarivači, grejderi i freze za bočno odbacivanje snijega. Prema članu 48. Pravilnika o održavanju javnih cesta (Sl.novine FBiH br. 57/15) na cestama koje su svrstane u I prioritet, radovi na osiguranju prohodnosti se moraju izvoditi permanentno u cilju osiguranja stalne prohodnosti i dovršiti u roku od 5 sati u nizinskom, odnosno 8 sati u planinskom području, računajući od trenutka prestanka padavina.

Podatke o stanju na autocesti prikupljaju ophodari, te rukovodioci punktova i prosljeđuju ih odgovornom licu za poslove informisanja, koji dobivene podatke sređuje, po potrebi provjerava i o stanju te uslovima odvijanja prometa najmanje dva puta dnevno, na dostavljenom obrascu (ujutro do 6.00 i popodne do 17.00 sati) faksom ili na drugi način obavještava BIHAMK Sarajevo, a ujutro do 7.30 sati i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Koristimo priliku da skrenemo pažnju vozačima da u toku snježnih padavina prilagode vožnju uslovima na autocesti, čime znatno utiču na svoju sigurnost i na sigurnost drugih učesnika u saobraćaju.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

Potpisivanje Ugovora o izgradnji dionice Poprikuše – Nemila

Obavještavamo vas da će u ponedjeljak 16. novembra /studenoga 2020. godine u 11:00 sati u sjedištu JP Autoceste FBiH, u ulici Adema Buća 20 u Mostaru, biti upriličeno potpisivanje Ugovora o izgradnji dionice Poprikuše – Nemila.

Ugovor će potpisati Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH kao investitor i u ime izvođača radova Evren Utku Gök, projekt menadžer Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (Turska) te Denis Lasić, ministar prometa i komunikacija FBiH u svojstvu svjedoka ispred JP Autoceste FBiH i Muamer Hajduk kao svjedok u ime izvođača radova Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

Vrijednost Ugovora za izgradnju dionice Poprikuše – Nemila je 208.059.247,42 eura sa PDV-om, odnosno 177.828.416,60 eura bez PDV-a.

Izgradnja ove dionice će se finansirati sredstva osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 70 miliona eura, Evropske investicijske banke (EIB) u visini od 90 miliona eura te bespovratnim sredstvima Evropske unije u iznosu od 41,1 milion eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Dionica Poprikuše – Nemila je duga 5,5 kilometara i gradit će se prema ugovoru „design and build” (projektuj i izgradi – žuti FIDIC).

Od značajnih objekata gradit će se tunel Golubinja 3.659 kilometara, dva mosta, dva vijadukta, petlja Poprikuše i Centar za kontrolu prometa.

Izgradnjom tunela Golubinja skratit će se udaljenosti između Nemile i Poprikuša za oko pet kilometara.

Rok za završetak radova je 42 mjeseca.

 

Press JP Autoceste FBiH 

Prihvatljiva struktura financiranja dionice Mostar sjever – Mostar jug

Vlada FBiH usvojila je informaciju o statusu i nacrtu Mandatnog pisma Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje izgradnje dionice autoceste Mostar sjever – Mostar jug na Koridoru Vc. Inoviranom strukturom financiranja Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija i JP Autoceste FBiH zaduženi su da provedu sve daljnje aktivnosti za izradu finalnog teksta Mandatnog pisma.

Vlada je zadužila JP Autoceste FBiH da pristupi izradi glavnog projekta za dionicu autoceste Mostar sjever – Mostar jug, kako bi isti bio završen do kraja 2021. godine, odnosno najkasnije do efikasnosti kredita za financiranje ove dionice.

Nacrt novog Mandatnog pisma  bitno umanjuje troškove financiranja ove dionice i uključuje tehničku pomoć Banke JP Autoceste FBiH. Uvjet koji prethodi pravomoćnosti kredita EBRD-a je objava tendera za nabavku financiranja u skladu s domaćim propisima o javnim nabavkama, a kvalifikacijski kriterij će uključiti obavezu banaka da prilože dokaz kojim će moći potpisati ugovor o provođenju projekta s EBRD-om.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Koronavirus ne zaustavlja radove na poddionici Vranduk – Ponirak

Poddionica Vranduk – Ponirak počinje u južnom dijelu naselja Nemila, lokacija Stara stanica, gdje s mostovima Vranduk I i Vranduk II prelazi preko rijeke Bosne. Trasa se nastavlja prema tunelu Vranduk i prolazi kroz regiju Vranduk, te dalje nastavlja iznad naselja Koprivna s desne strane rijeke Bosne i završava u blizini naselja Ponirak.

„Trenutno se izvode radovi na dijelu trase na Sektoru IV na mostovima Vranduk I i II, vijaduktu Crnom Potoku i Koprivnoj I. Što se tiče ove lokacije trenutno se nalazimo na dijelu trase na Sektoru IV i trenutno se izvode radovi na zaštiti kosina. Kada je u pitanju  novonastala situacija u svijetu zbog pandemije koronavirusa trenutno nemamo zaraženih radnika na terenu i radove odvijamo normalnom dinamikom, kazao je Elmin Škulj, predstavnik konzorcija Azvirt L.L.C. i Hering d.d. Široki Brijeg.

Ukupna dužina poddionice iznosi 5,3 kilometara i trenutno se izvode radovi na izgradnji potpornih zidova, dva mosta, tri vijadukta i tunelu.

Trasa na poddionici Vranduk – Ponirak je specifična po tome što se tlocrtno i visinski razdvajaju lijevi i desni kolnik autoceste zbog činjenice da se autocesta proteže kroz jako strme padine.

„Ono što je zanimljivo da ovdje na gradnji Koridora Vc imamo prvi put jednu azerbejdžansku kompaniju Azvirt, pa se nadam da će to biti dobro iskustvo i za kompaniju Azvirt i za JP Autoceste FBiH. Ono što je posebno značajno napomenuti da se radovi izvode  u vrandučkom kanjonu rijeke Bosna, gdje su izražene velike geomorfološke padine i gdje je vrlo teško raditi. Ono što je posebno značajno reći da se radovi izvode u geološkim formacijama julskokrilnog fliša, gdje imamo stalnu izmjenu geoloških, geomorfoloških i geotehničkih karakteristika gdje se izvode radovi. Trenutno na gradilištu poddionice Vranduk – Ponirak radi oko 220 radnika, izjavio je Ahmed Mušija, Šef projekta ispred JP Autoceste FBiH.

Vrijednost Ugovora za poddionicu Vranduk – Ponirak je 65, 4 miliona eura. Izvođač radova je konzorcij AZVRIT L.L.C iz Azerbejdžana i domaća firma Hering d.d. Široki Brijeg. Nadzor nad izvođenjem radova vrši konzorcij DRI upravljanje investicij d.o.o. iz Slovenije i DIVEL d.o.o. iz Sarajeva. Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseca.

U narednom videu pogledajte trenutne radove na izgradnji poddionice Vranduk – Ponirak.

Press služba JP Autoceste FBiH