Rang-lista dobitnika stipendija za akademsku 2019./2020. godinu

U skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine te Odluke o stipendiranju broj 01-4298/19 od 23.09.2019.godine, putem javnog poziva je proveden postupak za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima Građevinskog fakulteta, Fakulteta  za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija.

Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija je pregledala ukupno 95 pristiglih prijava  i napravila rang -listu kandidata uzimajući u obzir bodovanje kriterija utvrđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija.

Odlukom je propisana visina mjesečne stipendije koju će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dodijeljivati za akademsku 2019/2020. godinu iznosi:

 • 100 KM za studente treće godine prvog ciklusa studija, do kraja prvog ciklusa i
 • 300 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija, do kraja drugog ciklusa.

Konačnu listu studenata koji će dobivati stipendiju za akademsku 2019./2020. godinu od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar možete pogledati OVDJE.

O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni.

Press JP Autoceste FBiH

Objavljen Javni poziv za iskazivanje interesa za zajedničku suradnju u cilju ostvarenja pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine

Na osnovu člana 7. i 8. Statuta JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.1.1-3923-4/16 od 30.11.2016. godine i Odluke o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za zajedničku suradnju u cilju ostvarenja pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine br. 01-5225-12/19 od 20.11.2019. godine JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuju:

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAJEDNIČKU SURADNJU U CILJU OSTVARENJA POGODNOSTI ZA KORISNIKE ELEKTRONSKE NAPLATE CESTARINE

 

I

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar u svrhu obezbjeđenja pogodnosti prilikom kupovine i korištenja ACC TAG uređaja raspisuju javni poziv za iskazivanje interesa u vidu zajedničke suradnje.

II

S ciljem obezbjeđenja pogodnosti korisnicima elektronske naplate cestarine i utvrđivanja potencijalnih ponuđača, JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar poziva pravna lica koja su registrovana za obavljanje djelatnosti u domenu bezgotovinskog plaćanja da dostave ponude za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine.

III

Po ovom Javnom pozivu JP Autocesta FBiH d.o.o Mostar, pravna lica, potencijalni ponuđači JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 

 1. Ponudu na memorandumu pravnog lica za JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar kojom korisnicima elektronske naplate cestarine mogu ponuditi:
  • kupovinu ACC TAG uređaja
  • određeni bonus na dopunu za postojeće korisnike
  • dodatnu pogodnost za korisnika elektronske naplate cestarine
 2. Ovjerenu kopiju upisa pravnog lica (ponuđača) u sudski registar, sa prilozima.
 3. Dokaz o iskustvu na istoj ili sličnoj suradnji sa minimalno jednim pravnim licem
 4. Ime i kontakt telefon odgovorne osobe Vašeg pravnog lica

IV

Sve potpune i blagovremeno podnesene ponude će se uzeti u razmatranje, te će se obaviti razgovor sa zainteresiranim ponuđačima koji ispunjavaju uslove iz tačke III. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Navedena dokumentacija se dostavlja putem pošte, na adresu:

Hamdije Kreševljakovića 19,

71000 Sarajevo,

Bosna i Hercegovina

S naznakom ”Prijava na javni poziv za iskaz interesa za zajedničku suradnju u vidu posebnih pogodnosti za korisnike elektronske naplate cestarine”- ne otvarati!

V

Sa odabranim ponuđačem JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar će potpisati Ugovor o zajedničkoj suradnji o kom će naknadno informisati korisnike elektronske naplate cestarine putim zvaničnih kanala informisanja.

VI

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar po ovom javnom pozivu ne snosi nikakave troškove pravnih lica u sudjelovanju, kao ni obavezu sklapanja ugovora. Poslovna saradnja sa pravnim licima koja ispunjavaju navedene uslove ostvariće se u skladu sa potrebama JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar.

JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar zadržava pravo uvida, provjere dostavljenih informacija i traženja dodatnih pojašnjenja.

 

Rok za prijavljivanje/dostavu podataka JP Autocestama FBiH d.o.o Mostar je 5 dana od datuma objave Javnog poziva u dnevnoj štampi i na web stranici JP Autocesta FBiH www.jpautoceste.ba

VII

Javno otvaranje ponuda održat će se 24.12.2019. godine u 12,00 sati u prostorijama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, Hamdije Kreševljakovića 19.

VIII

Sva dodatna objašnjenja i informacije mogu se dobiti na telefon +387 (00) 33 277 900,+387 (00) 33 476 456. Kontakt osoba: Mirnesa Agić

 

 

 

EBRD I AUTOCESTE FBIH POKRENULI TENDER ZA IZGRADNJU TUNELA PRENJ I MOSTAR SJEVER – MOSTAR JUG

Započeo izbor izvođača radova za tunel Prenj, najsloženijem građevinskom poduhvatu na Koridoru Vc

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i JP Autoceste FBiH objavili su jučer obavijest o raspisivanju tendera za izgradnju dionica Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever dužine 35 kilometra te Mostar sjever – Mostar jug dužine 15 kilometara, čime je započeta procedura odabira izvođača za izgradnju ovih dionica.

Nabavka radova za izgradnju će se vršiti po principu Žutog FIDIC-a uz elemente Zelenog FIDIC-a kako bi se u progledu konačne cijene izgradnje rizik investitora smanjio na minimum.

Na cijeloj dionici od Ovčara do petlje Mostar jug će se graditi 10 mostova, 12 tunela i dvije petlje.

Najsloženiji građevinski poduhvat na ovoj dionici je tunel Prenj. Dužina tunela po Idejnom projektu iznosi 10,165 kilometar, što ga čini najdužim tunelom u regiji. Zbog velike dužine prilikom projektovanja i izgradnje, te kasnije eksploatacije tunela bit će nužno primjeniti posebne mjere sigurnosti u tunelima u skladu sa Direktivom 2004/54/EC.

JP Autoceste FBiH je kroz saradnju sa finansijskim institucijama za finansiranje izgradnje dionice Ovčari – Tunel Prenj – Mostar sjever osiguralo ponudu za zajedničko finansiranje Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 600 miliona eura. Uz ovakav finansijski aranžman otvara se i mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva u iznosu do 120 miliona eura.

Također za dionicu Mostar sjever – Mostar jug je osiguralo ponudu za zajedničko finansiranje od strane konzorcija domaćih banaka i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u ukupnom iznosu od 240 miliona eura, što otvara mogućnost aplikacije za bespovratna EU sredstva iznosu do 12 miliona eura.

Press JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 17.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Ograničenje na dionici Sarajevo sjever -Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina, poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se  na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 16.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Ograničenje na dionici Sarajevo sjever -Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina, poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se  na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.
Zbog mjestimično smanjene vidljivosti vozačima savjetujemo oprezniju vožnju prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na autocesti A1.