Otvorene ponude za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak na Koridoru Vc

Jučer, 02. oktobra 2018. godine u 12:30 sati u sjedištu JP Autoceste FBiH d.o.o. u Mostaru je
obavljeno javno otvaranje ponuda za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Poprikuše –
Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak.

Ponude za izgradnju poddionice Vranduk – Ponirak predale su sljedeće kompanije:
CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S.;
JV: EURO-ASFALT d.o.o. i STRABAG AG;
KOLIN Insaat Turizam Sanayi ve Ticaret A.S.;
Consortium of AZVIRT L.L.C. i HERING d.d.

Trasa autoceste poddionica Vranduk – Ponirak je dio dionice Nemila – Donja Gračanica (Zenica
sjever) koja se na sjeveru nastavlja na poddionicu Nemila – Vranduk i na jugu na poddionicu
Ponirak – Vraca.

Poddionica počinje u južnom dijelu naselja Nemila – lokacija Stara stanica. Sa dva mosta prelazi
rijeku Bosnu dok tunelom Vranduk trasa prolazi regiju Vranduk. Dalje nastavlja iznada naselja
Koprivna, s desne strane rijeke Bosne i završava nadomak naselja Ponirak.

Na dužini od 5,3 kilometra gradit će se potporni zidovi, dva mosta (l=390 m; l=340 m), tunel (lijeva
cijev 456 m i desna 312 m) i tri vijadukta (l=81 m; l= 90 m; l = 112 m).

Predviđeni rok izgradnje je 24 mjeseci.

Izgradnja poddionice Vranduk-Ponirak će se finasirati sredstvima osiguranim kod OPEC Fonda za
međunarodni razvoj (OFID).

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Vizualizacija poddionice Vranduk – Ponirak

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 03.10.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.  

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj  se odvija jednom trakom. 
Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić potpisao Ugovor o implementaciji projekta za finansiranje novih dionica na Koridoru Vc vrijedan 180 milona eura

Ugovor o zajmu za izgradnju dionice na Koridoru Vc vrijedan je 180 miliona eura, zaključen 12.09.2018., između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a korisnik sredstava je JP Autoceste FBiH.

Sredstva su namijenjena za izgradnju dionice autoceste po međunarodnim standardima dužine oko 5,5 km između Poprikuše i Nemile, izgradnje dionice tunela na autocesti po međunarodnim standardima, dužine 2 km, tunel Ivan, te izgradnju dionice autoceste dužine oko 8,7 km između petlje Mostar Jug i tunela Kvanj.

Ugovora o podršci projekta između FBiH i EBRD-a su potpisali predsjednik FBiH Marinko Čavara i direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Ian Brown. Također Ugovor o implementaciji projekta za finansiranje novih dionica na Koridoru Vc potpisali su direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić i direktor Ureda Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Ian Brown.

Zajam je podijeljen u dvije tranše za izgradnju dionica autoceste na Koridoru Vc i to tranša A u iznosu od 120 miliona eura za dionice Poprikuše – Nemila i Tunel Ivan i tranša B u iznosu od 60 miliona eura za dionicu Mostar Jug – Kvanj.

Rok otplate zajma je jedanaest godina, uz četverogodišnji grace period, te datumima plaćanja glavnice i kamata 31. marta i 30. septembra svake godine.

 Ovaj kreditni aranžman prate značajna grant sredstva Evropske unije u iznosu 11,8 miliona eura namijenjenih za izgradnju tunela Ivan.

JP Autoceste FBiH je 20.08.2018.godine za dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2: tunel Ivan i Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Poprikuša – Nemila objavilo tendere za radove, nadzor i tehničku pomoć. Rok za predaju aplikacija za radove za dionicu Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2: tunel Ivan je 04.10.2018. godine, dok je za dionicu Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Poprikuša – Nemila 1.11.2018. godine.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 01.10.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.  

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj  se odvija jednom trakom. 
Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.