Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 06.06.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, dionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad prema Lepenici.  
 
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševine,dionica Sarajevo sjever – Sarajevo zapad, smjer Sarajevo sjever-Sarajevo zapad,postavljena privremena saobraćajna signalizacija na mjestu izvođenja radova. 
 
Zbog izvođenja radova na desnoj strani poddionice Lepenica-Tarčin (od 83+200 km do 88+900 km), za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u smjeru Sarajevo zapad- Tarčin. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom uz ograničenje brzine AP 60 km/.

VIDEO Pogledajte kako će izgledati dionica Tarčin – Ivan

Dionica autoceste na Koridoru Vc od Tarčina do prevoja Ivan, uključujući i tunel Ivan, trebala bi biti duga blizu sedam kilometara. Ova dionica će se nastaviti na do sada izgrađeni dio autoceste od Zenice do Tarčina.

Od spomenute dužine, blizu dva kilometra otpada na tunel Ivan, koliko bi trebalo da bude dug ovaj objekat.

Na ovoj dionici, kao što se može vidjeti i na videu, trebala bi biti izgrađena dva mosta, čije bi dužine trebale biti blizu 520 metara i 610 metara.

Također, u mjestu Raštelica trebalo bi da bude izgrađeno odmorište. Zbog konfiguracije terena odmorišta za lijevu i desnu traku neće biti igrađena jedno naspram drugog, kako se u večini slučajeva radi, nego će biti međusobno udaljeni oko jednog kilometra.

Na izlazu, odnosno na južnoj strani tunela Ivan bit će izgrađen priključak na postojeći magistralni put M-17. Sam tunel bit će izgrađen na istom mjestu kao i postojeći na magistralnom putu, ali će biti pedesetak metara ispod sadašnjeg.

Od izlaza iz tunela na autocestu do priključka na magistralnu cestu, što je moguće vidjeti i na videu, put će biti skraćen sa nekoliko kilometara, na nekoliko stotina metara.

Izgradnja ove dionice, uključujući i tunel Ivan, trebala bi koštati 100 miliona eura. Od ovog iznosa osigurano je 23,8 miliona eura grant sredstava, na Investicijskoj konferenciji za Zapadni Balkan, koja je održana nedavno u Sofiji. Od ovog iznosa 12 miliona eura će biti iskorišteno za izgradnju dionice, a preostalih 11,8 miliona eura za izgradnju tunela.

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) je već obećala da će osigurati dio potrebnog novca za izgradnju ove dionice i tunela, Evropska investicijska banka (EIB) je najavila da će osigurati ostatak potrebnog novca. Uvjet za potpisivanje ugovora sa EIB-om je prethodno potpisivanje ugovora sa EBRD-om.

Dalja implementacija projekta zavisi od podrške Vlade FBiH.

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 05.06.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, dionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad prema Lepenici.  
 
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševine,dionica Sarajevo sjever – Sarajevo zapad, smjer Sarajevo sjever-Sarajevo zapad,postavljena privremena saobraćajna signalizacija na mjestu izvođenja radova. 
 
Zbog izvođenja radova na desnoj strani poddionice Lepenica-Tarčin (od 83+200 km do 88+900 km), za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u smjeru Sarajevo zapad- Tarčin. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom uz ograničenje brzine AP 60 km/h.  

RSG radio od sada možete slušati u tunelima na autocesti A1

JP Autoceste FBiH je u cilju podizanja kvaliteta usluga za korisnike izdalo odobrenje RSG-u (Radio Stari Grad) za korištenje antenskih priključaka radi emitovanja FM radio signala, odnosno puštanje signala u svim tunelima na autocesti A1 na trasi Koridora Vc.

Korisnici će nesmetano za vrijeme vožnje kroz tunele moći slušati program RSG radija i to na dvije frekvencije – na lokaciji COKP Drivuša RSG radio se emituje na frekvenciji 97,5 MHz, dok sa lokacije NM Tarčin na 104,3 MHz.

Odobrenje za emitovanje radio signala je izdato na osnovu Uredbe o mjerilima za obračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti na autocestama i brzim cestama u FBiH.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 04.06.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, dionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad prema Lepenici.  
 
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševine,dionica Sarajevo sjever – Sarajevo zapad, smjer Sarajevo sjever-Sarajevo zapad,postavljena privremena saobraćajna signalizacija na mjestu izvođenja radova. 
 
Zbog izvođenja radova na desnoj strani poddionice Lepenica-Tarčin (od 83+200 km do 88+900 km), za saobraćaj će biti zatvorena vozna traka u smjeru Sarajevo zapad- Tarčin. Saobraćaj će se odvijati preticajnom trakom uz ograničenje brzine AP 60km/h.  

Deset godina od prve naplatne kućice na bh. autoputu

Tačno prije deset godina u šest sati ujutro blagajnici JP Autoceste FBiH (tadašnja Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta) spustili su rampe na naplatnim stazama i zvanično započeli sa procesom naplate cestarine. U tom periodu, korisnici autoceste imali su na raspolaganju jedinu izgrađenu dionicu  Vogošćanska petlja – Visoko na Koridoru Vc. Naplata cestarine je vršena u otvorenom sistemu, tačnije blagajnici su korisnicima naplaćivali cestarinu prilikom ulaza na autocestu i prilikom izlaza sa autoceste, u zavisnosti iz kojeg smjera su dolazili.

Četiri godine kasnije 14. juna 2012. godine u šest sati blagajnici su službeno počeli sa procesom naplate cestarine u zatvorenom sistemu na dionici Kakanj – Sarajevo. Ovim sistemom korisnicima je omogućena objektivna naplata cestarine, ovisno o broju pređenih kilometara na autocesti i kategoriji kojoj vozilo pripada.

Danas JP Autoceste FBiH  vrši naplatu cestarine u zatvorenom sistemu na dionicama Zenica jug – Sarajevo sjever  i Sarajevo zapad – Tarčin, a na Č.n.m. Ljubuški naplata cestarine je organizirana u otvorenom sistemu.

Naplata cestarine koja iz godine u godinu bilježi trend rasta, predstavlja jedan od značajnih faktora za dalju izgradnju autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH sa posebnim osvrtom na prioritetnu izgradnju autoceste A1 na Koridoru Vc.

Povodom jubileja, tačnije desetogodišnjice naplate cestarine svim zaposlenicima Službe za naplatu cestarine, a posebno Odjelu operative naplate cestarine, upućujemo iskrene čestitke na dosadašnjem radu!

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Utvrđen javni interes za izgradnju dionice autoceste Poprikuše – Nemila

Vlada FBiH usvojila je Odluku kojom utvrđuje da je izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc, u dužini od 5,4 kilometara, od javnog interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine.

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar naloženo je da, na osnovu te odluke, pokrene postupak eksproprijacije nekretnina na toj dionici.

Izgradnja dionice autoceste Poprikuše – Nemila na Koridoru Vc predviđena je Programom javnih investicija Federacije BiH za razdoblje 2018-2020. godina.

Sredstva za realizaciju projekta osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa svojim Planom poslovanja za 2018. godinu, saopšteno iz Ureda za informisanje Vlade FBiH.

 

.