USLUGE DEZINFEKCIJE OBJEKATA JP AUTOCESTE FBIH

NABAVKA NESTERILNIH NITRILNIH RUKAVICA

Dodatni radovi na rehabilitaciji regionalne ceste R425a na dionici Tromeđa – Zvirovići  u dužini oko 5,8 km – tenderska dokumentacija

STRUČNO USAVRŠAVANJE, RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE

DODATNI RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU TREŠEVINE

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU POSTUPKA: “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – EDUKACIJA VIŠIH REFERENATA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR AUTOCESTE

OBAVJEŠTENJE O OBUSTAVLJANJU POSTUPKA: “ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-A”

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ZA :”ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-a

ADVOKATSKE USLUGE – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI OPŠTEG POREZNOG SAVJETOVANJA TE OBLASTI INDIREKTNIH POREZA ODNOSNO PDV-a

NADZOR NAD DODATNIM RADOVIMA NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU BAN BRDO

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA ZAPOSLENIKE JPAC

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

AŽURIRANJE I USKLAĐIVANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG PROJEKTA PODDIONICE BRZE CESTE LAŠVA – NEVIĆ POLJE, LOTA-A 3 I LOTA-5 SA LOT-OM 4

DODATNI RADOVI NA SANACIJI KLIZIŠTA NA LOKALITETU BAN BRDO

ODGOVOR NA PITANJA POSTAVLJENA NA POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA KOJI ZA PREDMET JAVNE NABAVKE IMA USLUGE IZ ANEKSA II. DIO B ZJN-a : “SISTEMATSKI PREGLEDI”

ADVOKATSKE USLUGE

SISTEMATSKI PREGLEDI

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE / INICIJALNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA – “AŽURIRANJE POSTOJEĆEG GLAVNOG PROJEKTA PODDIONICE AUTOCESTE NA KORIDORU VC: TARČIN – TUNEL IVAN, SA TEHNIČKIM SPECIFIKACIJAMA”

USLUGE PRETPLATE ZA STRUČNU LITERATURU/MAGAZINE I DNEVNU ŠTAMPU

POZIV ZA DOSTAVLJANJE ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/INICIJALNE PONUDE U PREGOVARAČKOM POSTUPKU BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJEŠTENJA O NABAVCI – “ZAMJENA PRELAZNE NAPRAVE NA VIJADUKTU BOJNIK LIJEVA STRANA AUTOCESTE, km 66+800, DIONICA AUTOCESTE A1 BUTILA – SARAJEVO ZAPAD”

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA ZAPOSLENIKE JPAC

STRUČNO USAVRŠAVANJE (razni seminari i edukacije)

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

PROJEKAT HITNIH MJERA SANACIJE KLIZIŠTA NA LOKALITETU BAN BRDO

USLUGE PREVOĐENJA

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – EDUKACIJA VIŠIH REFERENATA ZA UPRAVLJANJE I NADZOR AUTOCESTE

SISTEMATSKI PREGLEDI

ODGOVORI NA PITANJA U POSTUPKU DODJELE UGOVORA IZ ANEXA II. DIO B: “REDOVNI I PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLEDI ZAPOSLENIKA KOJI SU RASPOREĐENI NA RADNA MJESTA S POSEBNIM USLOVIMA RADA”

REDOVNI PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLED ZAPOSLENIKA KOJI SU RASPOREĐENI NA RADNA MJESTA S POSEBNIM USLOVIMA RADA

ADVOKATSKE USLUGE

STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE GRUPE ZA ODRŽAVANJE NADZORA I DALJINSKOG UPRAVLJANJA AUTOCESTE

REDOVNI PERIODIČNI LJEKARSKI PREGLED ZAPOSLENIKA KOJI SU RASPOREĐENI NA RADNA MJESTA S POSEBNIM USLOVIMA RADA

KONSULTANTSKE USLUGE – FIDIC SAVJETNIK ZA PROJEKTE GRAĐENJA

USLUGE HOTELSKOG SMJEŠTAJA ZA UPOSLENIKE JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

FIZIČKA I TEHNIČKA ZAŠTITE LJUDI I IMOVINE, OSIGURANJE I PRIJEVOZ NOVCA BLINDIRANIM VOZILOM ZA POTREBE JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR

NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA NABAVKA UGOSTITELJSKIH USLUGA

USLUGE PRETPLATE ZA STRUČNU LITERATURU/MAGAZINE I DNEVNU ŠTAMPU

STRUČNO USAVŠAVANJE RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE 

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA STRUČNO USAVRŠAVANJE RAZNI SEMINARI I EDUKACIJE

USLUGE NADZORA NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA SANACIJI OŠTEĆENJA NA AUTOCESTE A1, DIONICA LAŠVA – KAKANJ, STACIONAŽA KM 20+700 

ADVOKATSKE USLUGE LOT 2 – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA ADVOKATSKE USLUGE LOT 2 – ADVOKATSKE USLUGE IZ OBLASTI PRIVREDNOG PRAVA

IZMJENJENI POZIV ZA DOSTAVU PONUDA – NOTARSKE USLUGE

POJAŠNJENJE POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA – USLUGE ZASTUPANJA PRED ARBITRAŽOM

IZMJENA POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA- ADVOKATSKE USLUGE