Bonus od 20% na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC TAG

„Autoceste Card“ (ACC) je elektronska naplata cestarine koja korisniku autoceste omogućuje brzu i efikasnu naplatu cestarine bez posredovanja blagajnika i čekanja na naplatnim mjestima.

Vozila opremljena uređajem za elektronsku naplatu cestarine (ACC TAG) od korisnika zahtijeva da prilagođenom brzinom prolazi kroz ulaznu/izlaznu naplatnu stazu bez zaustavljanja.

Transakcija između ACC TAG uređaja i sistema za naplatu cestarine je automatska – odvija se pomoću ACC TAG-a smještenog sa unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla u vozilu i antene na nadstrešnici iznad ulazne/izlazne naplatne staze.

Na čeonim i bočnim naplatnim mjestima postoji najmanje jedan izdvojeni naplatni prolaz koji služi za ACC elektronsku naplatu cestarine. ACC TAG uređaj mogu koristit korisnici svih skupina vozila (I, II, III i IV).

Prednosti elektronskog sistema naplate:

  • Brži i sigurniji prolaz
  • Prolazak bez zaustavljanja
  • Smanjenje gužve na naplatnim mjestima
  • Bonus od 20% na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC TAG

Novi obračunski sistem – biling je koncipiran tako da svaki korisnik ima jedinstveni račun na kojem se nalaze novčana sredstva za korištenje autoceste. Sistem nudi mogućnost  raspodjele sredstava na način da svaki ACC TAG uređaj podjednako koristi sredstva sa zajedničkog računa, tzv. grupna raspodjela ili ostavlja mogućnost korisniku da pojedinim tagovima dodijeli određena sredstva, odnosno da ograniči iznos sredstava koji određeni ACC TAG može potrošiti sa zajedničkog računa tzv. pojedinačna raspodjela.

ACC TAG uređaj može koristiti samo ugovoreni korisnik i to za vozilo za koje je namjenjen. Dopuna ACC kredita se može platiti isključivo u KM-ovima.

Dopuna korisničkog računa za prepaid – biling korisnike može se raditi na dva načina:

  1. Virmanskom uplatom, prebacivanje sredstava na korisnički račun se vrši automatski narednog radnog dana po zaprimanju uplate na žiro-račun JP Autoceste FBiH – bez dolaska na naplatno mjesto
  2. Na naplatnim mjestima kartično ili gotovinski, sa prisustvom ACC TAG uređaja ili bez njega. Za dopunu bez prisustva ACC TAG uređaja korisnik treba znati svoj ID Korisnika ili medium pid TAG uređaja za koji želi izvršiti dopunu.

Instrukcija za virmanske uplate

Virmanske uplate za dopunu korisničkog računa i ACC tag uređaja vrše se uplatom na UniCredit ili Raiffeisen žiro  račun JP Autocesta FBiH d.o.o. Mostar sa obavezno popunjenim poljima kako slijedi:

Dopuna korisničkog računa

Raiffeisen BANK

Račun primaoca: 1610200062470232 šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

 UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar)

Sva sredstva koja budu evidentirana na žiro računu JP Autoceste bit će prebačena korisnicima prvi naredni radni dan, ukoliko  je ispravno popunjena svrha doznake prilikom popunjavanja naloga za plaćanje. Nakon uspješno izvršene uplate korisnik se obavještava putem e-mail poruke: Vaša uplata je obrađena i operativna.

 

Kupovina ACC tag uređaja

Raiffeisen BANK

Račun primaoca: 1610200062470232 šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: kupovina acc tag uređaja, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

 UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: kupovina acc tag uređaja, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar)

Sva sredstva koja budu evidentirana na žiro računu JP Autoceste bit će prebačena korisnicima prvi naredni radni dan, ukoliko  je ispravno popunjena svrha doznake prilikom popunjavanja naloga za plaćanje. Nakon uspješno izvršene uplate korisnik se obavještava putem e-mail poruke: Vaša uplata je obrađena i operativna.

Dopuna korisničkog računa

UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika/ Medijum PID/ Bar kod broj taga, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar)

Sva sredstva koja budu evidentirana na žiro računu JP Autoceste bit će prebačena korisnicima prvi naredni radni dan, ukoliko  je ispravno popunjena svrha doznake prilikom popunjavanja naloga za plaćanje. Nakon uspješno izvršene uplate korisnik se obavještava putem e-mail poruke: Vaša uplata je obrađena i operativna.

 

Kupovina ACC tag uređaja

UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: kupovina acc tag uređaja, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar)

Sva sredstva koja budu evidentirana na žiro računu JP Autoceste bit će prebačena korisnicima prvi naredni radni dan, ukoliko  je ispravno popunjena svrha doznake prilikom popunjavanja naloga za plaćanje. Nakon uspješno izvršene uplate korisnik se obavještava putem e-mail poruke: Vaša uplata je obrađena i operativna.

Prepaid korisnici ACC usluge vrši uplatu ACC kredita – gotovinski, bankovnom karticom ili virmanski, a uplaćeni novčani iznos se pohranjuje na ACC TAG uređaj, i tako ostvaruje mogućnost plaćanja usluge korištenja autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH prema važećem cjenovniku. ACC TAG uređaj može koristiti samo ugovoreni korisnik, i to za vozilo za koje je namijenjen. Dopuna ACC kredita se može platiti isključivo u KM-ovima.

 

Instrukcija za plaćanje

Dopuna ACC tag uređaja za prepaid korisnike se vrši na naplatnim mjestima uz prisustvo ACC tag uređaja gotovinski, platnom karticom ili virmanski uz kopiju virmana.

Instrukcija za virmanske uplate

Virmanske uplate za dopunu korisničkog računa i ACC tag uređaja vrše se uplatom na UniCredit ili Raiffeisen žiro  račun JP Autocesta FBiH d.o.o. Mostar sa obavezno popunjenim poljima kako slijedi:

Dopuna korisničkog računa

Raiffeisen BANK

Račun primaoca: 1610200062470232 šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar)

Dopuna korisničkog računa

UniCredit Bank

Račun primaoca: 3386902296565422, šifra prihoda 722114, broj općine odakle se vrši uplata, broj poreznog obveznika, svrha doznake: ID Korisnika/ Medijum PID/ Bar kod broj taga, Poziv na broj: 0000000000, Budžetska organizacija: 0000000

Napomena: Za korisnike koji uplatu vrše sa područja Republike Srpske broj općine je 180 (Mostar).