Od sada jedan ACC TAG uređaj prve kategorije za više vozila prve kategorije!

Kako bismo olakšali korištenje ACC TAG uređaja vozačima putničkih automobila Sektor upravljanja i održavanja JP Autoceste FBiH je izvršio izmjene na sistemu naplate cestarine koje će korisnicima prepaid billing sistema prve kategorije vozila omogućiti korištenje jednog ACC TAG uređaja na više vozila prve kategorije.

Da biste ostvarili ovo pravo dovoljno je da dostavite Vaš ACC TAG uređaj sa Zahtjevom za izmjenu na najbliže naplatno mjesto kako bismo izvršili reprogramiranje Vašeg ACC TAG uređaja.

Važno je naglasiti da se navedeno odnosi isključivno na vozila prve kategorije prepaid biling sistema.

Vozi bez zaustavljanja, pređi na ACC!

 

Press JP Autoceste FBiH